ติดต่อเรา

นายวสันต์  บุพศิริ
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
faceblook : wasun buphasiri
email : wasun708@gmail.com