คลังข้อสอบ

1. ข้อสอบสุขะ ม.1 ภ.1
2. ข้อสอบสุขะ ม.3 ภ.1
3. ข้อสอบกระบี่ 
4. ข้อสอบการงาน ม.1 ภ.1 
5. ข้อสอบสุขะ ม.2 ภ.1 
6. ข้อสอบบาสเกตบอล 
7. ข้อสอบการงาน ม.1 ภ.1 ชุด2
8. ข้อสอบวอลเลย์บอล
9. ข้อสอบเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)
10.ข้อสอบการงาน ม.2 ภ.1 ชุด 2
11.ข้อสอบการงาน ม.3 ภ.1 
12.ข้อสอบการงานหน่วยการเรียนรู้ ม.1 
13.ข้อสอบกลางภาคศิลปะ ม.1 ภ.1 ชุด 1  
14.ข้อสอบกรีฑา
15.ข้อสอบปลายภาคที่2 ทัศนศิลป์ ม.1 
16.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาศิลปะ ม.2
17.ข้อสอบสุขศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ม.2
18.ข้อสอบสุขศึกษา ม.1 ปลายภาคเรียนที่ 2
19.ข้อสอบสุขศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ม.3
20.ข้อสอบวิชาการงานปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1
21.ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นม.2
22.ข้อสอบวิชาการงาน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2
23.ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.1
24.ข้อสอบกีฬาฟุตบอล
23.แนวข้อสอบวิชาแบดมินตัน
24.แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ม.1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
25.ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ม.2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
25.ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ม. 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
26.ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 1 
27.ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 2
28.ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
29.ข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
30.ข้อสอบกลางภาค1 ทัศนศิลป์ ม. 1 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1
31.ข้อสอบกลางภาคที่1 วิชาทัศนศิลป์ ม.2 ฉบับที่ 1
32.ข้อสอบ วอลเลย์บอล พร้อมเฉลย
33.ข้อสอบปลายภาคที่1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ฉบับที่ 1
34.ข้อสอบปลายภาคที่1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ฉบับที่ 2
35.แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
36.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
37.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 ชั้นม. 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
38.แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นม.2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
39.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นม.2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
40.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
41.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ชุดที่ 2 ชั้นม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
42.ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
43.ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
44.ข้อสอบปลายภาคที่1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ฉบับที่ 1
45.ข้อสอบปลายภาคที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ฉบับที่ 2 
46.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทัศนศิลป์ ม. 1 ฉบับที่ 1 
47.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทัศนศิลป์ ม. 1 ฉบับที่ 2 
49.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทัศนศิลป์ ม. 2 ฉบับที่ 1
50.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ม. 2 ฉบับที่ 2
51.ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ม. 3 ฉบับที่ 2
52.ข้อสอบแฮนด์บอล