น้ำสงคราม

ประวัติและที่มาของแม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน  ไหลผ่านจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดสกลนคร  และมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านตาล  ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม   มีความยาวกว่า 420 กิโลเมตร  นับว่าเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญกับชาวอีสานตอนเหนืออย่างมาก
  


แม่น้ำสงคราม  เป็นแหล่งน้ำจืดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดสายหนึ่งของภาคอีสาน  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามที่มีระบบนิเวศน์ถึง  28  ระบบ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลากว่า 124  ชนิด  และยังมีพันธุ์พืชที่สามารถใช้ประโยชน์ในป่าทาม ได้ถึง 208  ชนิด  อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่สามารถทำการประมงได้ตลอดทั้งปี  ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาในน้ำสงครามจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปของจังหวัดนครพนม  โดยเฉพาะที่อำเภอศรีสงคราม  อำเภอท่าอุเทน เป็นต้น
เทศกาลสำคัญเกี่ยวกับน้ำสงคราม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้รักษาหวงแหนมรดกที่ธรรมชาติสร้างมาให้  ชาวอำเภอศรีสงครามจึงได้จัดให้มีงานเทศกาลปลาลำน้ำสงครามขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในงานจะมีการแสดงวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำสงคราม  ขบวนแห่หุ่นปลา  การประกวดเทพีปลา  และการแสดงอีกมากมาย   โดยงานจะจัดขึ้นในช่วง เดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม ของทุกปี  โดยมีหน่วยงานทางราชการเข้าร่วมกับเทศบาล  อบต.ในอำเภอศรีสงครามโดยใช้สถานที่บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
หมายเหตุ   ในปี 2557 งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามจะจัดขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม  2557  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน แล้วพบกันนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น: