ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร 29 ต.ค.58

รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร  ในวันนี้เสนอในตอน เซียนปลาแห่งลุ่มน้ำสายชิวิต   ชมได้ทางช่อง ไทยพีบีเอส
       โดยเรื่องราวของวันนี้เสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำสงคราม  ซึ่งนับว่ายังเป็นแม่น้ำที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกสายหนึ่งของประเทศ  และเป็นแม่น้ำสำคัญที่ยังคงคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนภาคอีสานตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร(อ.ส่องดาว)ที่เป็นต้นน้ำ  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ที่ไปเชื่อมต่อกับน้ำโขงที่ บ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
        ในอดีตแม่น้ำสายนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลามากมาย  แต่ในปัจจุบันจำนวนปลาในลุ่มนำ้แห่งนี้ได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก  สาเหตุอาจจะมาจากเพราะว่าการหาปลาในปัจจุบันนี้เป็นการหาในเชิงพานิช ซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนที่หาได้เฉพาะพออยู่พอกิน
        แล้วชาวลุ่มน้ำสงครามจะทำอย่างไร  ถึงจะทำให้ระบบนิเวศน์ไม่ว่าพันธุ์ปลา หรือระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ต่อไป  ติดตามได้ใน .....ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร....


ที่มา : ขอขอบคุณช่องThaiPBS และ Youtube

ไม่มีความคิดเห็น: