ข้อสอบปลายภาคที่1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
 ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. งานช่างใดเหมาะกับวัยของนักเรียน
1 งานก่อสร้างอาคาร
2 งานวางระบบท่อประปา
3 งานซ่อมโต๊ะรับประทานอาหาร
4 งานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เครื่องมือชนิดใดทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
1 สิ่ว
2 ค้อน
3 แม่แรง
4 เหล็กสกัด
3. ข้อใดเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะแก่การทำงาน
1 เปิดไฟให้สว่างทั่วห้อง
2 วางของไว้เป็นระเบียบ
3 จัดเครื่องมือไว้เป็นหมวดหมู่
4 ปิดประตูหน้าต่างขณะปฏิบัติงาน
4. “สะสาง” ตามหลักการ 5 ส มีแนวปฏิบัติอย่างไร
1 ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการ
2 จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ
3 ทำความสะอาดเครื่องมือ
4 ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือวิธีการช่วยผู้ถูกไฟฟ้าดูด
1 ราดน้ำใส่ผู้ถูกไฟฟ้าดูด
2 พาผู้ป่วยออกไปในที่โล่งทันที
3 ใช้มือดึงผู้ถูกไฟฟ้าดูดเข้าหาตัว
4 ใช้ไม้แห้งงัดผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้ออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า   
6. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอม เข้าตา
1 เอ็นรีบไปพบแพทย์ทันที
2 เอ็มใช้ผ้าสะอาดเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออก
3 เอ็กซ์กลอกตาไปมาเร็ว ๆ เพื่อไล่สิ่งแปลกปลอม
4 อาร์ขยี้ตาแรง ๆ เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออก
7. ข้อใดเป็นการเขียนแบบงานไม้ที่สามารถวัดขนาด และสัดส่วนต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขได้
1 การเขียนแบบออบลิก
2 การเขียนแบบภาพฉาย
3 การเขียนแบบไอโซเมตริก
4 การเขียนแบบเสริมสัญลักษณ์ประกอบ
8. การสร้างแบบสำหรับรูปกรวยและรูปพีระมิดจัดเป็นการเขียนแบบด้วยวิธีใด
1 วิธีเส้นรัศมี
2 วิธีเส้นขนาน
3 วิธีรูปสี่เหลี่ยม
4 วิธีรูปสามเหลี่ยม
9. งานไม้เครื่องเรือนนิยมเขียนเป็นแบบชนิดใด
1 ออบลิก
2 ไอโซเมตริก
3 ภาพฉายแกนมุมฉาก
4 ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดกล่าวถึงลวดนิโครมได้ถูกต้อง
1 ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
2 ใช้สร้างแผ่นความร้อน
3 ใช้กับอุปกรณ์ทำความเย็น
4 ใช้งานในน้ำได้ดีไม่เป็นสนิม
11. สวิตช์ไฟมีรอยไหม้เกิดจากอะไร
1 การอาร์กของสวิตช์ไฟ
2 มีน้ำกระเด็นถูกสวิตช์ไฟ
3 ใช้งานสวิตช์ไฟมากเกินไป
4 สวิตช์ไฟหมดอายุการใช้งาน
12. ไบเมทัลในกาต้มน้ำทำหน้าที่อะไร
1 ตัดต่อกระแสไฟฟ้า
2 ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
3 ควบคุมแรงดันอากาศ
4 กระจายความร้อนไปยังน้ำ
13. ส่วนที่อยู่กับที่ของมอเตอร์เรียกว่าอะไร
1 สเตเตอร์
3 แกนพัดลม
2 สลักเกลียว
4 โครงพัดลม
14. ส่วนประกอบใดของเครื่องซักผ้าทำหน้าที่แทนการใช้มือขยี้
1 ใบปั่นซัก
2 ถังปั่นซัก
3 ช่องน้ำล้น
4 หน้าปัดสวิตช์   
15. เหตุใดเตาไฟฟ้าแบบให้ความร้อนหลายระดับ จึงสามารถปรับระดับความร้อนได้
1 เพราะมีระบบระบายความร้อน
2 เพราะมีการติดตั้งไมโครโปรเซสเซอร์
3 เพราะใช้สวิตช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าจาก
ลวดความร้อน 2 เส้นได้
4 เพราะสามารถปรับระดับความหนาของ กระเบื้องทนความร้อนได้
16. อุปกรณ์ใดต้องใช้กระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนไหลไปทางเดียวกันตลอด
1 ตู้อบไฟฟ้า
2 ดีซีไดนาโม
3 เตาไมโครเวฟ
4 เครื่องทำน้ำอุ่น
17. ข้อใดกล่าวถึงวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง
1 กระแสไฟฟ้าจะทำให้อิเล็กตรอนแตกตัวไหลไปตามสายไฟจนครบวงจรไฟฟ้า
2 กระแสไฟฟ้าจะไหลจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปยังโหลดและไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิด
3 กระแสไฟฟ้าจะไหลสลับไปมาตลอดเวลาทำให้เกิดพลังงานความร้อนจนเป็นวงจรไฟฟ้า
4 กระแสไฟฟ้าจะไหลจากโหลดผ่านไปยังแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ผ่านตัวนำแล้วกลับไปยังโหลด
18. นิดาต้องการเดินสายไฟที่ผนังพื้นปูน นิดาควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดในการเจาะผนัง
1 ตะปูกับค้อนเหลี่ยม
2 ไขควงกับค้อนหงอน
3 สว่านไฟฟ้ากับดอกสว่าน
4 มีดปลายแหลมกับชะแลง
19. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการตรวจซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
1 ใส่ถุงมือ
2 สวมรองเท้ายาง
3 ตัดกระแสไฟฟ้าโดยการยกสะพานไฟ
4 ใช้ไขควงตรวจสอบไฟวัดกระแสไฟฟ้าก่อน
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสวิตช์ 2 ทาง
1 ดวงไฟที่ติดตั้งบริเวณบันได
2 มีดวงไฟ 2 ดวงใน 1 สวิตช์
3 สามารถปิดและเปิดไฟฟ้าได้ 2 จุด
4 ไฟฟ้าที่ปิดได้ด้วยสวิตช์และรีโมทคอนโทรล
21. การแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าในข้อใดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
1 เตารีดไม่ร้อนเนื่องจากสายไฟขาด
2 หลอดไฟไม่ติดเนื่องจากหลอดเสีย
3 หลอดไฟไม่ติดเนื่องจากบัลลาสต์เสีย
4 เตารีดไม่ร้อนเนื่องจากแผ่นความร้อนขาด
22. ถ้าสายไฟมีกระแสไฟฟ้า ไขควงตรวจสอบไฟจะแสดงลักษณะอย่างไร
1 ไขควงจะมีเสียงเตือน
2 ด้ามของไขควงจะร้อน
3 ปลายของไขควงจะเป็นสีแดง
4 มีแสงไฟที่หลอดภายในด้ามของไขควง
23. เมื่อต่อท่อพลาสติกแบบหลอมละลายรอยต่อ แล้วปรากฏว่าน้ำไม่ไหล เป็นเพราะสาเหตุใด
1 ท่อมีขนาดไม่พอดีกัน
2 ใช้น้ำยาละลายผิวท่อมากเกินไป
3 ไม่ใช้ตะไบขจัดรอยเยินบริเวณปลายท่อ
4 ปล่อยมือเร็วเกินไปหลังจากประกอบท่อ   
24. สุวัฒน์ต้องการท่อที่ทนต่อแรงกระแทกมาก ๆสุวัฒน์ต้องใช้ท่อแบบใด
1 ท่อปูน
2 ท่อพีวีซี
3 ท่อโลหะ
4 ท่อพลาสติก
25. ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องในการบำรุงรักษา เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์     
1 น้อยล้างโถส้วมด้วยน้ำยาเคมีทุกวัน
2 ส้มขัดกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำด้วยแปรง
3 เปิ้ลตรวจเช็กข้อต่อของอุปกรณ์อยู่เสมอ
4 อ้อยขัดเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องเคลือบด้วยฟองน้ำ
26. เครื่องมือชนิดใดใช้วัดมุมฉากของวัสดุ
1 สิ่ว
2 กบผิว
3 ฉากเหล็ก
4 เลื่อยลันดา
27. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกบไสไม้
1 กบไสไม้ที่ดีต้องมีราคาแพง
2 กบล้างใช้ไสไม้ที่มีผิวขรุขระมาก
3 กบผิวใช้ไสไม้ที่เรียบอยู่แล้วให้เนียน
4 กบล้างและกบผิวคือกบชนิดเดียวกันแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกัน
28. ถ้าต้องการปรับแต่งกบควรทำอย่างไร
1 ใช้สว่านเจาะรูที่ท้ายตัวกบ
2 ใช้ฟองน้ำหนุนที่ท้องตัวกบ
3 ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่ง
4 ใช้ค้อนไม้เคาะที่ท้ายตัวกบเบา ๆ
29. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตัดไม้ให้เป็นส่วนโค้ง หรือวงกลม
1 สิ่ว
2 ตะไบ
3 เลื่อยลันดา
4 เลื่อยหางหนู
30. “ใช้ถือปูนขั้นสุดท้าย แต่งผิวหน้า และถือปูนหินล้าง” ข้อความนี้หมายถึงเครื่องมือชนิดใด
1 เกรียงไม้
2 เกรียงเหล็ก
3 กระบะถือปูน
4 บรรทัดถือปูน
31. การทำคอนกรีตถ้าใช้วัสดุอื่นมากแต่ใช้ปูนซีเมนต์น้อยคอนกรีตจะมีลักษณะใด
1 ร่วน
2 เหนียว
3 แข็งแรง
4 แตกร้าว
32. งานช่างสีควรคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
1 ความสะดวก
2 ความสวยงาม
3 ความประหยัด
4 ความเป็นระเบียบ
33. ข้อใดคือคุณสมบัติของแปรงทาสีที่มีคุณภาพดี
1 มีน้ำหนักเบา
2 ขนแปรงเงาแวววาว
3 ด้ามแปรงมีน้ำหนักมาก
4 เก็บกักสีไว้ได้ปริมาณมาก   
34. สีชนิดใดมีคุณสมบัติรักษาความมันได้ดีและทนต่อ สภาพดินฟ้าอากาศ
1 สีน้ำ
2 สีอัลคิด
3 สีฐานน้ำ
4 สีฟีโนลิค
35. สิ่งใดใช้ทำความสะอาดเก้าอี้ไม้ทาสีขาว
1 สารส้ม
2 ทินเนอร์
3 ผงซักฟอก
4 เบกกิ้งโซดา
36. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการใช้น้ำมะนาวทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้
1 ทนความร้อนได้ดี
2 ประหยัดค่าใช้จ่าย
3 ผิวของวัสดุไม่เสีย
4 เฟอร์นิเจอร์สะอาดขึ้น
37. การทำความสะอาดพื้นหินขัดสามารถใช้วัสดุใด แทนน้ำยาทำความสะอาดได้
1 น้ำส้ม เกลือป่น และน้ำ
2 น้ำมะนาว น้ำส้ม และน้ำ
3 ด่างทับทิม เบกกิ้งโซดา และน้ำ
4 ผงซักฟอก เบกกิ้งโซดา และน้ำ
38. กระดาษหนังสือพิมพ์เหมาะสำหรับทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์ในข้อใด
1 ชั้นเหล็ก
2 ตู้กระจก
3 เก้าอี้หวาย
4 เตียงไม้สัก
39. การทำความสะอาดหม้อเคลือบที่ไหม้ต้องผสม น้ำส้มสายชูปริมาณเท่าไรต่อน้ำ 4 ถ้วยตวง
1 2 ช้อนโต๊ะ
2 3 ช้อนโต๊ะ
3 5 ช้อนโต๊ะ
4 6 ช้อนโต๊ะ
40. ข้อใดไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด หม้อเคลือบที่ไหม้
1 ฟองน้ำ
2 ลวดขัด
3 น้ำมะนาว
4 ผงซักฟอก
41. แป้งข้าวเหนียว เกลือป่น และน้ำส้มสายชู สามารถนำมาทำความสะอาดสิ่งใด
1 หีบไม้
2 โต๊ะเหล็กดัด
3 กระจกส่องหน้า
4 เข็มขัดทองเหลือง
42. ข้อใดคือวิธีการทำความสะอาดพื้นหินขัด
1 ราดน้ำยา ล้างน้ำ เช็ดให้แห้ง
2 ราดน้ำอุ่น ขัดด้วยแปรง ผึ่งให้แห้ง
3 ขัดด้วยผงซักฟอก ล้างน้ำ เช็ดให้แห้ง
4 นำมะนาวผ่าซีกถูที่รอยเปื้อน ล้างน้ำ ผึ่งลมให้แห้ง
43. “ทาด้วยน้ำยาขัดทิ้งไว้สักครู่แล้วขัดด้วยผ้านุ่ม”    เป็นวิธีการการทำความสะอาดสิ่งใด
1 กำไลเงิน
2 เก้าอี้เหล็กดัด
3 ตุ๊กตาคริสตัล
4 โคมไฟผ้าไหม   
44. เกลือป่นใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำความสะอาดวัสดุ ประเภทใด
1 โต๊ะหินขัด
2 เก้าอี้หวาย
3 ตั่งเหล็กดัด
4 โคมไฟกระจก
45. ข้อใดไม่ใช่ชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์
1 ล้อรถ
2 ลูกสูบ
3 กระบอกสูบ
4 ห้องเผาไหม้
46. ขณะที่ลูกสูบและก้านลูกสูบเคลื่อนที่ลงจะเกิด สิ่งใดขึ้น
1 รถหมุน
2 ล้อหมุน
3 ล้อหยุดหมุน
4 เครื่องยนต์ดับ
47. ในการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จาก ตำแหน่งสูงสุดถึงตำแหน่งต่ำสุด นับเป็นกี่จังหวะ
1 1 จังหวะ
2 2 จังหวะ
3 3 จังหวะ
4 4 จังหวะ
48. ช่องไอดีอยู่บริเวณใดของเครื่องยนต์
1 ส่วนบนของกระบอกสูบช่องแรก
2 ส่วนล่างของกระบอกสูบช่องแรก
3 ส่วนบนของกระบอกสูบช่องที่สอง
4 ส่วนล่างของกระบอกสูบช่องที่สอง
49. เครื่องยนต์ 2 จังหวะและเครื่องยนต์ 4 จังหวะ   มีข้อแตกต่างกันในเรื่องใด
1 ชิ้นส่วนพื้นฐาน
2 การเคลื่อนที่ของล้อ
3 การทำงานของลูกสูบ
4 วาล์วควบคุมการทำงานของไอดีและไอเสีย
50. ถ้าเครื่องยนต์มีน้ำผสมอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีผลอย่างไร
1 เครื่องยนต์สั่น
2 เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
3 เครื่องยนต์มีเสียงดัง
4 เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด
51. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์สตารต์ไม่ติด
1 ก้านสูบหลวม
2 หัวเทียนทำงานผิดปกติ
3 วาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงปิด
4 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัน
52. ถ้าพบว่าหัวเทียนทำงานผิดปกติควรแก้ไขอย่างไร
1 ทำความสะอาด
2 เปลี่ยนหัวเทียนใหม่
3 ตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียนใหม่
4 ทำความสะอาดและเปลี่ยนเขี้ยวหัวเทียน
53. ถ้าเครื่องยนต์เสียงดังเนื่องจากกระบอกสูบเสื่อม ควรแก้ไขอย่างไร
1 เปลี่ยนลูกสูบใหม่
2 ทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ
3 ทำความสะอาดโดยล้างด้วยน้ำมัน
4 ทำความสะอาดด้วยการใช้พัดลมเป่า   
54. กระทะไฟฟ้าที่ลวดชำรุดควรนำมาดัดแปลง เป็นอะไรมากที่สุด
1 ที่คว่ำจาน
2 กระถางต้นไม้
3 ภาชนะใส่อาหาร
4 กระทะปรุงอาหารที่ใช้เชื้อเพลิง
55. ผนังปูนแตกร้าวลักษณะใดที่ไม่สามารถซ่อมแซม ด้วยตนเองได้
1 รอยแตกที่เป็นเส้นแนวยาว
2 รอยแตกที่ส่วนของโครงสร้าง
3 รอยแตกที่มีการกะเทาะของผนัง
4 รอยแตกที่แตกร้าวจากความร้อน
56. ข้อใดไม่ใช่ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ด้านทรัพยากร
1 เงินทุน
2 วัตถุดิบ
3 แรงงาน
4 เทคโนโลยี
57. การศึกษาแหล่งข้อมูลใดทำให้เห็นสภาพจริงในการปฏิบัติงานมากที่สุด
1 ผู้สอน
2 ผู้รู้ในท้องถิ่น
3 สื่อเทคโนโลยี
4 สถานประกอบการ
58. ข้อใดคือวิธีการหาสภาพความต้องการของชุมชนที่ดีที่สุด
1 การสังเกต
2 การสัมภาษณ์ผู้สอน
3 การจัดทำแบบสอบถาม
4 การหาข้อมูลจากห้องสมุด
59. “พีระอยู่หมู่บ้านล้ำลึกเดินทางเข้ามหมู่บ้านลำบาก”
       พีระควรเลือกประกอบอาชีพใด

1 รับ–ส่งพัสดุ
2 รับซ่อมรถยนต์
3 บริการจัดดอกไม้
4 จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน
60. ผู้เปิดบริการขายและจัดหาอุปกรณ์งานช่าง ควรมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1 ทันสมัย
2 ชอบบริการ
3 กล้าได้กล้าเสีย
4 ชอบการคำนวณ
61. ช่างทำเหล็กดัดควรมีลักษณะนิสัยอย่างไรมากที่สุด
1 อดทน ขยัน
2 ละเอียด รอบคอบ
3 ทันสมัย ชอบความสวยงาม
4 รับผิดชอบสูง ชอบงานบริการ
พิจารณาคำตอบต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 62–63
1 รับจ้าง
2 ทำเป็นอาชีพเสริม
3 ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม
4 ทำเป็นธุรกิจในครัวเรือน
62. การประกอบอาชีพงานช่างข้อใดเหมาะแก่ผู้ที่ไม่มี เงินลงทุน
63. ประชาเป็นพนักงานธนาคารแต่สามารถซ่อม โทรทัศน์ได้ ประชาควรประกอบอาชีพในลักษณะใด
64. ข้อใดเป็นลักษณะของการทำเป็นอาชีพเสริม

1 ต้องมีเงินลงทุนมาก
2 สามารถขยายกิจการได้
3 ทำนอกเหนือจากเวลางานประจำ
4 มีความเสี่ยงต่อการประกอบการ
65. ข้อใดหมายถึงการวางแผนการผลิต
1 การกำหนดโครงสร้างของธุรกิจ
2 การกำหนดขั้นตอนการผลิตสินค้า
3 การกำหนดรายละเอียดของรูปแบบและขั้นตอน
4 การกำหนดนโยบายในการทำธุรกิจตั้งแต่ต้น จนจบ
66. ข้อใดกล่าวถึงการประกอบอาชีพงานช่างได้ถูกต้อง
1 คนที่ไม่มีเงินลงทุนควรทำงานช่างในลักษณะที่ เป็นอาชีพเสริมก่อน
2 การประกอบอาชีพในลักษณะการรับจ้าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพประจำอยู่แล้ว
3 คนที่จะประกอบอาชีพในลักษณะทำเป็นธุรกิจขนาดย่อมต้องมีเงินทุนมากพอสมควร
4 การประกอบอาชีพในลักษณะทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนไม่ต้องมีความชำนาญในงานช่าง มากนัก
67. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนการผลิต
1 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2 ทำให้รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
3 เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
4 ใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจความสามารถ ของตนเอง
68. ความผิดพลาดในการจัดระบบเวลาจะเกิดผลเสียอย่างไร
1 มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2 แรงงานมีไม่เพียงพอ
3 ต้นทุนในการผลิตสูง
4 สินค้าไม่ได้รับความนิยม
69. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรคำนึงถึงในการกำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
1 ความชัดเจน
2 ความนิยมของผู้บริโภค
3 ความซับซ้อนในการผลิต
4 ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
70. การวางแผนการผลิตในข้อใดคือการวางเป้าหมาย
1 การจัดระบบเวลา
2 การเตรียมทุนและแรงงาน
3 กำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
4 กำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ของผลผลิต
71. ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็ก เหมาะแก่การพกพา เป็นการวางแผนการผลิตในหัวข้อใด
1 การเตรียมทุนและแรงงาน
2 กำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์
3 กำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์
4 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
72. ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการผลิตในหัวข้อการจัดทำตารางปฏิบัติงาน
1 ลดต้นทุนการผลิต
2 รูปแบบมีความหลากหลาย
3 เงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินการ
4 ป้องกันการมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการผลิต   
73. ข้อใดกล่าวถึงการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้ถูกต้อง
1 ควรหาได้ง่ายในท้องถิ่น
2 ควรมีคุณภาพมากที่สุด
3 ควรนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น
4 ควรมุ่งเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ
74. ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตสิ่งของเครื่องใช้  คืออะไร
1 การเตรียมวัตถุดิบ
2 การวางแผนการผลิต
3 การออกแบบสิ่งที่จะผลิต
4 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
75. ชาตรีเป็นทหารแต่มีความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ เรือนไม้ ชาตรีควรทำงานช่างลักษณะใด
1 รับจ้าง
2 ทำธุรกิจ
3 ทำเป็นอาชีพเสริม
4 ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้
76. มานะรับจ้างทำเครื่องเรือนไม้อยู่หลายปีจนกระทั่ง มีเงินออมมาก มานะควรทำงานช่างลักษณะใด
1 ทำเป็นอาชีพเสริม
2 ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม
3 รับจ้างในบริษัทก่อสร้าง
4 ตั้งโรงงานผลิตเครื่องเรือน
77. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานไม้
1 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 การออกแบบชิ้นงาน
3 การวางแผนเลือกซื้อไม้
4 จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้
78. ใครมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานไม้
1 บอยหนีเรียนวิชางานไม้
2 ต้อยมองว่างานไม้ต้องใช้แรงมาก
3 หนุ่มมองเห็นประโยชน์ของงานไม้
4 ปลาคิดว่างานไม้เป็นงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง   
79. ใครไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า
1 นิดรับจ้างเดินสายไฟฟ้าตามบ้าน
2 แอ๊ดติดตั้งเสาไฟฟ้าตามถนนหลวง
3 ปานเปิดร้านซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4 ก้องรับซื้อสายไฟและหลอดไฟราคาถูก                                                        
80. ใครเหมาะที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประปา มากที่สุด
1 จุ้ยเป็นคนรักความสะอาด
2 แหวนจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
3 อ้อยเป็นพนักงานเก็บค่าน้ำประปา
4 ต้ามีความรู้เกี่ยวกับการต่อท่อน้ำประปา

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. การปูกระเบื้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
2. การแก้ไขสวิตช์ไฟหลวม (ปล่อยมือแล้วไฟดับ) เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางหน้าสัมผัสสวิตช์ไฟ มีวิธีซ่อมแซมอย่างไร


.......................................................................................................................................................................................

ฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1     
      1.  3     2.  1      3.  4      4.  1      5.  4      6.  2      7.  3     8.  1      9.  3    10.  2
    11.  1    12.  1    13.  1    14.  1    15.  3    16.  2    17.  2    18.  3    19.  4    20.  3
    21.  1    22.  4    23.  2    24.  3    25.  1    26.  3    27.  2    28.  4    29.  4    30.  4
    31.  2    32.  2    33.  4    34.  1    35.  4    36.  1    37.  1    38.  2    39.  4    40.  1
    41.  4    42.  1    43.  1    44.  1    45.  1    46.  2    47.  1    48.  1    49.  4    50.  4
    51.  1    52.  4    53.  1    54.  4    55.  2    56.  4    57.  4    58.  3    59.  1    60.  2
    61.  1    62.  1    63.  2    64.  3    65.  3    66.  3    67.  4    68.  3    69.  3    70.  4
    71.  3    72.  4    73.  1    74.  3    75.  3    76.  2    77.  4    78.  3    79.  4    80.  4
 

ตอนที่ 2   ข้อ 1. 
1. 1. การปูเปียก โดยปูกระเบื้องหลังจากเทคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วจะเททับด้วยปูนและทราย ปาดหาระดับให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ให้หมาด จากนั้นจึงปูกระเบื้อง ข้อดี คือทำได้ง่ายและรวดเร็ว ข้อเสีย คือ มีความชื้นมาก ร่องกระเบื้องไม่สวย       
1.2. การปูซาลาเปา โดยใช้เกรียงเหล็กถือปูนปาดปูนลงบนหลังกระเบื้อง แล้วปูทีละแผ่น
จะบุผนังหรือปูพื้นก็ได้ ข้อเสีย คือ ถ้าหากปาดปูนไม่เต็มแผ่นจะเกิดช่องโพรงใต้แผ่นกระเบื้อง อาจทำให้กระเบื้องหลุดร่อนได้                       
1.3. การปูแห้ง หลังจากปรับระดับพื้นด้วยปูนและทรายแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้ปูนซีเมนต์สีขาวเททับหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรใช้เกรียงปาดให้เป็นร่องเล็ก ๆ ข้อดี คือ ไม่มีความชื้น กระเบื้องเรียบเสมอกันทุกแผ่น           
                ข้อ 2.  คลายสกรูวยึดสวิตช์ไฟ  แกะฝาครอบออก ใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยสิ่งกีดขวางออก หรือใช้ลมเป่าสิ่งกีดขวางออก                                   

ไม่มีความคิดเห็น: