แบบทดสอบบทที่ 7 นิทานพื้นบ้านแบบทดสอบ  บทที่  7  นิทานพื้นบ้าน
คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.     พระพุทธเจ้าตั้งชื่อให้สุนัขว่า “คำผี้หลี้”  “คำผี้หลี้”  แปลว่าอะไร
        ก.  เงินที่มีค่ามหาศาล
        ข.  เพชรที่น้ำงามบริสุทธิ์
        ค.  ทองคำที่สวยงามน่ารัก
        ง.  แก้วที่มีคุณค่าและหาได้ยาก

2.  นิทานเรื่อง “พญาคันคาก” เป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใด
        ก.  ภาคใต้
        ข.  ภาคกลาง
        ค.  ภาคเหนือ
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.  นิทานพื้นบ้านภาคกลาง  เรื่องพญากงพญาพาน  คือตำนานสร้างอะไร
        ก.  ภูเขาทอง
        ข.  พระปฐมเจดีย์
        ค.  พระสมุทรเจดีย์
        ง.  พระพุทธบาทสระบุรี
4.  นิทานเรื่องตาม่องล่ายตาม่องล่ายกับยายรำพึงทะเลาะกันเรื่องอะไร
        ก.  เรื่องการแบ่งสมบัติให้แก่ลูกหลาน
        ข.  เรื่องตาม่องล่ายประพฤตินอกใจยายรำพึง
        ค.  เรื่องยายรำพึงประพฤตินอกใจตาม่องล่าย
        ง.  เรื่องตกลงกันไม่ได้ว่าจะยกลูกสาวให้แก่ผู้ใด
5.  นิทานเรื่องเกาะหนูเกาะแมว  เหตุใดหนูกับแมวจึงจมน้ำตาย
        ก.  เพราะเกิดลมพายุใหญ่
        ข.  เพราะท้องทะเลกว้างใหญ่มาก
        ค.  เพราะแมวกับหนูว่ายน้ำไม่เก่ง
        ง.  เพราะแก้ววิเศษหลุดออกจากปากหนู
6.  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอยู่ที่จังหวัดใด
        ก.  ยะลา
        ข.  สงขลา
        ค.  ปัตตานี
        ง.  นราธิวาส
7.  นิทานมุขปาฐะคือนิทานอะไร
        ก.  นิทานที่ถ่ายทอดกันปากต่อปาก
        ข.  นิทานที่ถ่ายทอดกันด้วยการเขียน
        ค.  นิทานที่ถ่ายทอดกันด้วยตัวหนังสือ
        ง.  นิทานที่ถ่ายทอดกันด้วยลายลักษณ์อักษร
8.  ข้อใดเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องสังข์ทองของภาคเหนือ
        ก.  สังข์ทองคำพากย์
        ข.  สุวัณณะหอยสังข์
        ค.  สุวัณณะสังข์กุมาร
        ง.  สังข์ทองกลอนสวด
9.  นิทานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเนื้อเรื่องคล้ายคลึงกับเรื่องสังข์ทอง  คือเรื่องอะไร
        ก.  ก่ำกาดำ
        ข.  ก่ำกาขาว
        ค.  ก่ำกาแดง
        ง.  ก่ำกาเขียว
10.  รูปทองที่ซ่อนอยู่ภายในตัวละคร  ที่แท้จริงแล้วหมายถึงอะไร
        ก.  ความมั่งมี
        ค.  ความร่ำรวย
        ง.  ความมีฐานะดี

ไม่มีความคิดเห็น: