แบบทดสอบบทที่ 6 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานแบบทดสอบบทที่  6  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงข้อเดียว
1.     “แกงไก่มัสมั่นเนื้อ  นพคุณ  พี่เอย”
ข้อใดถอดคำประพันธ์ข้างต้นได้อย่างถูกต้อง
        ก.  แกงมัสมั่นไก่ของน้องที่รักของพี่
        ข.  แกงมัสมั่นเนื้อของน้องที่รักของพี่
        ค.  แกงไก่กับแกงมัสมั่นเนื้อของน้องที่รักของพี่
        ง.  แกงไก่กับแกงมัสมั่นเนื้อซึ่งเปรียบเสมือนทองคำบริสุทธิ์ของพี่

2.    “ชายใดบริโภคภุญช์  พิศวาส  หวังนา”
       คำว่า  “ภุญช์”  มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก.  อิ่ม
        ข.  อร่อย
        ค.  อาหาร
        ง.  รับประทาน
3.    “ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น  วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
       คำว่า  “ประทิ่น”  มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก.  พิเศษ
        ข.  ประณีต
        ค.  กลิ่นหอม
        ง.  สวยงาม
4.    “ความรักยักเปลี่ยนท่า      ทำน้ำยาอย่างแกงขม”
       คำว่า  “ความรักยักเปลี่ยนท่า”  มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก.  ความรักย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
        ข.  ความรักมักมีการเปลี่ยนท่าทีได้เสมอ
        ค.  ด้วยความรักจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาหารไม่ให้ซ้ำกับมื้อก่อนๆ
        ง.  ด้วยความรักจึงต้องมีการยักท่าเป็นการเล่นแง่เพื่อดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่ง
5.    “เหลือรู้หมูป่าต้ม      แกงคั่วส้มใส่ระกำ”
       ข้อใดให้คำจำกัดความของ  “แกงคั่วส้ม” ได้อย่างถูกต้อง
        ก.  ชื่อแกงส้ม  ปรุงน้ำพริกคล้ายแกงเผ็ด  แต่ใส่กะทิ
        ข.  ชื่อแกงเผ็ด  ปรุงน้ำพริกคล้ายแกงส้ม  แต่ใส่กะทิ
        ค.  ชื่อแกงส้ม  ปรุงน้ำพริกคล้ายแกงเผ็ด  แต่ไม่ใส่กะทิ
        ง.  ชื่อแกงเผ็ด  ปรุงน้ำพริกคล้ายแกงส้ม  แต่ไม่ใส่กะทิ
6.  คำประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงอาหาร  2  อย่าง
        ก.  ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
        ข.  ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ       รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
        ค.  ไตปลาเสแสร้งว่า   ดุจวาจากระบิดกระบวน
        ง.  ความรักยักเปลี่ยนท่า      ทำน้ำยาอย่างแกงขม
7.  “รังนกนึ่งน่าซด  โอชารสกว่าทั้งปวง”  รังนก  หมายถึงรังของนกอะไร
        ก.  นกเป็ดน้ำ
        ข.  นกกาบบัว
        ค.  นกนางนวล
        ง.  นกนางแอ่น
8.  ข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะมากกว่าข้ออื่น
        ก.  หมูแหนมแหลมเลิศรส             พร้อมพริกสดใบทองหลาง
        ข.  พิศห่อเห็นรางชาง         ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
        ค.  ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น         วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
        ง.  รสทิพย์หยิบมาโปรย               ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ
9.  ข้อใดกวีเปรียบเทียบได้ดีที่สุด
        ก.  เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า             รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
        ข.  ยำใหญ่ใส่สารพัด          วางจานจัดหลายเหลือตรา
        ค.  ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม            เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
        ง.  เทโพพื้นเนื้อท้อง            เป็นมันย่องล่องลอยมัน
10.  ข้อใดไม่ใช่อาหารคาวที่รับประทานกับข้าว
        ข.  แกงขม
        ค.  แกงเทโพ
        ง.  แกงคั่วส้ม

ไม่มีความคิดเห็น: