แบบทดสอบบทที่ 3 เรื่องสุภาษิตพระร่วงแบบทดสอบ  บทที่  3  สุภาษิตพระร่วง
คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.     ข้อใดสอนไม่ให้กระทำต่อผู้อื่น
        ก.  คนโหดให้เอ็นดู
        ข.  พบศัตรูปากปราศรัย
        ค.  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง
        ง.  อย่าขุดคนด้วยปาก

2.  ข้อใดสอนแตกต่างจากข้ออื่น
        ก.  จงนบนอบผู้ใหญ่
        ข.  นอบตนต่อผู้เฒ่า
        ค.  อย่าขัดแข็งผู้ใหญ๋
        ง.  ท่านนอบตนจงนอบแทน
3.  “คนขำอย่าร่วมรัก”  “คนขำ”  คือคนอย่างไร
        ก.  คนน่ารัก
        ข.  คนที่ทำตัวขบขัน
        ค.  คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
        ง.  คนที่มีลักษณะหน้าตาคมชวนให้มอง
4.  “คนที่โหดให้เอ็นดู”  “คนโหด”  ในคำประพันธ์นี้หมายถึงคนอย่างไร
        ก.  คนยากไร้
        ข.  คนชั่วร้าย
        ค.  คนร้ายกาจ
        ง.  คนดุร้าย
5. ข้อใดสอนต่างไปจากข้ออื่น
        ก.  เป็นคนอย่าทำใหญ่
        ข.  อย่ามักห้าวพลันแตก
        ค.  อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
        ง.  อย่าผูกมิตรคนจร
6.  ข้อใดสอนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีเพื่อนเดินทาง
        ก.  เมตตาตอบต่อมิตร
        ข.  ยอมิตรเมื่อลับหลัง
        ค.  ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก
        ง.  เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว
7.  “ข้อใดสอนให้รู้จักประมาณตน”
        ก.  รักตนกว่ารักทรัพย์
        ข.  เห็นงามตาอย่าปอง
        ค.  สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์
        ง.  อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์
8.  คำสอนในข้อใดหากประมาทจะได้รับอันตรายมากที่สุด
        ก.  เผ่ากระษัตริย์เพลิงงู
        ข.  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
        ค.  ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก
        ง.  ที่ทับจงมีไฟ
9.  “อย่าโดยคำคนพลอด”  มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก.  อย่าเชื่อตามคนที่พูดประจบ
        ข.  อย่าเชื่อตามตามคนที่พูดเพ้อเจ้อ
        ค.  อย่าเชื่อตามคนที่พูดกลับกลอก
        ง.  อย่าเชื่อตามคนที่พูดซ้ำซาก
10.  ข้อใดบอกให้ปฏิบัติ
        ก.  อย่านั่งชิดผู้ใหญ่
        ข.  อย่าขอของรักมิตร
        ค.  เอาแต่ชอบเสียผิด
        ง.  อย่าปองเรียนอาถรรพ์

ไม่มีความคิดเห็น: