ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ข้อ ใดไมใช่หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัว
1 การทำความดี
2 การช่วยเหลือผู้อื่น
3 การแสดงความรัก
4 การมีสัมมาคารวะ
2. ข้อใดแสดงถึงความมีน้ำใจต่อกันในครอบครัว
1 อั้มไปวัดกับยาย
2 แบมให้อาหารสุนัข
3 เก๋ช่วยพ่อปลูกต้นไม้
4 ป่านนำเงินให้แม่ฝากธนาคาร
3. ข้อใดกล่าวผิด
1 ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวขยาย
2 ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุด
3 ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก
4 ครอบครัวขนาดเล็กมักเป็นครอบครัวที่มี ความอบอุ่น
4. การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตรงกับหลักการอยู่ร่วมกันข้อใด
1 ความรัก
2 ความเกรงใจ
3 ความยุติธรรม
4 ความรับผิดชอบ
5. ข้อใดจัดเป็นการใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องการดูแลและบริการบุคคลในครอบครัวที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
1 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้บุคคลในครอบครัว  ทุกคน
2 จัดตารางการจัดการเวลาทำงานให้บุคคลในครอบครัวทุกคน
3 จัดอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการให้บุคคลในครอบครัว
4 จัดอบรมเรื่องการดูแลและบริการบุคคลในครอบครัวให้ชุมชนในท้องถิ่นฟัง
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนทำงานบ้าน
1 ทำงานตามขั้นตอน
2 ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
3 ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
4 ทำงานด้วยความหวาดระแวง
7. ข้อใดเป็นเหตุผลของการกำหนดจุดประสงค์ ในการเขียนแผนการทำงาน
1 เพื่อให้ทราบเวลาในการทำงาน
2 เพื่อระบุความต้องการในการทำงาน
3 เพื่อสำรวจความพร้อมในการทำงาน
4 เพื่อระบุขั้นตอนและลำดับการทำงาน
8. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน
1 จัดเตรียมอุปกรณ์การทำงาน
2 กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย
3 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานบ้าน
4 รวบรวมและจำแนกกิจกรรมที่ต้องทำ
9. ข้อใดคือหลักการทำความสะอาดบ้าน
1 บอกขั้นตอนการทำงาน
2 วางแผนการทำความสะอาด
3 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน
4 ถูกทุกข้อ
10. สารทำความสะอาดใดเหมาะที่จะทำความสะอาดห้องครัว
1 น้ำผสมสบู่
2 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
3 น้ำยาล้างรถยนต์
4 น้ำผสมผงซักฟอก
11. ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการทำความสะอาดเพดาน
1 ระมัดระวังฝุ่นกระเด็นเข้าตา
2 ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ทั่ว
3 ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดเพดาน
4 ขณะทำความสะอาดควรยืนอยู่เหนือลม
12. การจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
1 ความหรูหรา
2 ความปลอดภัย
3 ความแข็งแรงทนทาน
4 ความสวยงามและประหยัด
13. การจัดตกแต่งห้องน้ำ ห้องส้วม ควรให้ความสำคัญกับหลักการข้อใดมากที่สุด
1 ความสะอาด
2 ความแข็งแรง
3 ความสวยงาม
4 ความเป็นสัดส่วน
14. การวางแผนจัดตกแต่งสวนและสนามหญ้าควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 ขนาดของพื้นที่
2 ผู้ดูแลรับผิดชอบ
3 เครื่องมือเครื่องใช้
4 พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
15. การดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบจะเป็นผลดีต่อ ผู้อาศัยอย่างไร
1 มีสังคมที่ดี
2 มีสติปัญญาดี
3 มีความปลอดภัย
4 มีหน้ามีตาในสังคม
16. ถ้าปล่อยให้เครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะถูกลม
      จะมีผลอย่างไร
1 ขึ้นรา
2 ขึ้นเงา
3 เป็นสนิม
4 ถูกทุกข้อ
17. การเก็บเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ไว้ในที่ที่มี ความชื้นจะเกิดผลอย่างไร
1 ขึ้นรา
2 ขึ้นเงา
3 มีมอดขึ้น
4 เกิดรอยด่าง
18. ข้อดีของเครื่องใช้ที่ทำจากแก้วคืออะไร
1 ราคาถูก
2 มีความปลอดภัย
3 ทำความสะอาดง่าย
4 เคลื่อนย้ายได้สะดวก
19. วัยเด็กควรเลือกซื้อเสื้อผ้าสีใด
1 สีดำ
3 สีเทา
2 สีส้ม
4 สีน้ำเงิน
20. การไปงานฌาปนกิจศพควรแต่งกายอย่างไร
1 ใส่ชุดไทย
2 ใส่เสื้อผ้าชุดดำ
3 ใส่เสื้อผ้าสีมันวาว
4 ใส่เสื้อผ้าตามสบาย
21. เพราะเหตุใดการซื้อรองเท้ากีฬาจึงต้องสวมถุงเท้าก่อนลองทุกครั้ง
1 เพื่อป้องกันรองเท้ากัด
2 เพื่อป้องกันรองเท้าเปื้อน
3 เพื่อให้เท้าขยายตัวเต็มที่
4 เพื่อทดสอบความกระชับเท้า
22. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตรึงผ้าเพื่อแสดงแนวการเย็บ
1 ลูกกลิ้ง
2 เข็มจักร
3 เข็มหมุด
4 เข็มเย็บผ้า
23. ก่อนซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้า ควรพิจารณาถึงเรื่องใด
1 ความคุ้มค่าเกี่ยวกับเงิน
2 ความคุ้มค่าเกี่ยวกับเวลา
3 ความคุ้มค่าเกี่ยวกับแรงงาน
4 ถูกทุกข้อ    24. การซ่อมแซมเสื้อผ้าควรพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก
1 เครื่องมือที่ใช้
2 ความสวยงาม
3 การดัดแปลงเสื้อผ้า
4 สาเหตุที่ทำให้เกิดการชำรุด
25. สารอาหารชนิดใดให้พลังงาน
1 โปรตีน
2 วิตามิน
3 เกลือแร่
4 คาร์โบไฮเดรต
26. อาหารชนิดใดมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
1 ถั่วลิสง
3 น้ำมันหมู
2 น้ำเต้าหู้
4 เส้นก๋วยเตี๋ยว
27. ถ้าต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนควรรับประทานสิ่งใด
1 แป้งมัน
2 ฟักทอง
3 ข้าวโพด
4 ถั่วเหลือง
28. สารอาหารประเภทใดช่วยดูดซึมวิตามินเอ
1 ไขมัน
2 โปรตีน
3 คาร์โบไฮเดรต
4 วิตามินและเกลือแร่
29. อาหารชนิดใดมีคุณค่าเหมือนเนื้อสัตว์
1 เผือก มัน
2 มันหมู มันไก่
3 เต้าหู้ ถั่วเขียว
4 ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง
30. ขนมชนิดใดมีส่วนผสมของสารอาหารประเภทโปรตีน
1 ถั่วกวน
3 มันเชื่อม
2 เผือกกวน
4 กล้วยเชื่อม
31. ข้อใดกล่าวผิด
1 อาหารที่ทำจากถั่วใช้แทนเนื้อสัตว์ได้
2 อาหารประเภทไขมันช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
3 อาหารพวกผักและผลไม้ช่วยให้ผิวพรรณสดชื่น
4 อาหารประเภทแป้งช่วยให้อวัยวะในร่างกายเจริญเติบโต
32. การเลือกบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 แหล่งผลิต
2 รสชาติของน้ำ
3 ลักษณะภาชนะบรรจุ
4 รายละเอียดบนฉลาก
33. เครื่องดื่มชนิดใดไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
1 นมสด
2 น้ำผลไม้
3 น้ำอัดลม
4 นมถั่วเหลือง   
34. เครื่องดื่มชนิดใดมีคุณค่าอาหารและสรรพคุณทางยามากที่สุด
1 น้ำเกลือ
2 น้ำตะไคร้
3 น้ำแตงโม
4 น้ำมะนาว
35. ผักและผลไม้ในกลุ่มใดหาซื้อได้ง่ายในช่วงฤดูฝน
1 คะน้า องุ่น พุทรา
2 โสน ถั่วฝักยาว องุ่น
3 หอมแดง ชมพู่ สับปะรด
4 ดอกกุยช่าย กล้วยไข่ มังคุด
36. การปฏิบัติในข้อใดไม่คำนึงถึงความประหยัด
1 เลือกรับประทานอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น
2 เลือกซื้ออาหารนอกฤดูกาลมารับประทาน
3 เลือกซื้ออาหารที่ปราศจากเชื้อโรคมารับประทาน
4 เลือกรับประทานอาหารทดแทนที่มีราคาถูก และให้สารอาหารใกล้เคียงกัน
37. เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกซื้ออาหารก่อนนำมาปรุง
1 ได้อาหารที่เป็นที่นิยม
2 ได้อาหารที่มีราคาแพง
3 ได้อาหารที่มีคุณภาพดี
4 ได้อาหารที่มีรูปทรงสวยงาม
38. “รับประทานได้ทั้งต้นและใบ ใบมีสีเขียวสด  ต้นใหญ่เลือกที่ใบไม่แก่มาก ส่วนต้นเล็กเลือก ที่เป็นต้นอ่อน” เป็นการเลือกซื้อผักอะไร
1 บวบ
2 คะน้า
3 ต้นหอม
4 กะหล่ำปลี
39. ข้อใดเป็นวิธีการเลือกซื้อส้มเขียวหวาน
1 ผิวหนา
2 ตรงขั้วไม่นูน
3 ผิวสีน้ำตาลอมเหลือง
4 มีรอยแมลงกัดกินเล็กน้อย
40. ใครเลือกซื้อมะม่วงที่มีคุณภาพดีที่สุด
1 มณีรัตน์ซื้อมะม่วงที่มีหัวสีเหลืองนวล
2 นภัทรซื้อมะม่วงที่มีผลขนาดใหญ่และมีหัวสีเหลืองนวล
3 กริชซื้อมะม่วงที่มีหัวสีเหลืองนวล มีขั้วติดอยู่ กับผล ผิวไม่เหี่ยว
4 วรนุชซื้อมะม่วงที่มีหัวสีเหลืองนวล มีขั้วติดอยู่ กับผล ผิวไม่เหี่ยว เนื้อไม่นิ่ม
41. ข้อใดเป็นวิธีเลือกซื้อน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ ที่ถูกต้อง
1 ใส มีกลิ่นหืนเล็กน้อย
2 ใส ไม่เป็นไข ไม่มีกลิ่น
3 เป็นไข ไม่มีกลิ่น มีฉลาก
4 เป็นไข ไม่มีกลิ่น ไม่มีฉลาก
42. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเนื้อหมูที่ดี
1 มีมันสีขาว
2 หนังเกลี้ยง
3 เนื้อสีชมพูอ่อน
4 หนังเป็นยางเหนียว
43. การเตรียมเนื้อสัตว์วิธีใดช่วยรักษาวิตามิน และเกลือแร่ได้
1 แช่ในน้ำร้อน
2 แช่ในน้ำเกลืออุ่น ๆ
3 หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วล้างน้ำสะอาด
4 ล้างอย่างรวดเร็วทั้งที่ยังเป็นชิ้นใหญ่   
44. ข้อใดไม่ใช่ วิธีเตรียมผักที่จะนำไปผัด
1 แช่ด้วยน้ำผสมด่างทับทิม
2 ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก
3 แช่ด้วยน้ำผสมเกลือป่นเล็กน้อย
4 หั่นให้มีขนาดใหญ่แล้วล้างน้ำสะอาด
45. ภาชนะใดใช้สำหรับผัด
1 หม้อนึ่ง
2 หม้อตุ๋น
3  กระทะก้นลึก
4  กระทะทองเหลือง
46. การประกอบอาหารวิธีใดสามารถสงวนคุณค่า อาหารไว้ได้มากที่สุด
1 การปิ้ง
2 การนึ่ง
3 การต้ม
4 การตุ๋น
47. การต้มมีข้อเสียในเรื่องใด
1 ทำให้อาหารไม่มีรสชาติ
2 สูญเสียคุณค่าอาหารบางชนิด
3 ประกอบอาหารได้เฉพาะเนื้อสัตว์
4 ทำให้อาหารแห้งมากไม่น่ารับประทาน
48. “ขณะประกอบต้องกลับชิ้นอาหารไปมาในช่วงเวลาสั้น ๆ” เป็นการประกอบอาหารวิธีใด
1 การนึ่ง
2 การปิ้ง
3 การเผา
4 การย่าง
49. สถานที่ประกอบอาหารบริเวณใดควรทำ ความสะอาดมากที่สุด
1 ถังขยะ
2 ผนังห้อง
3 อ่างล้างมือ
4 บริเวณใกล้เตา
50. สิ่งใดใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ตามผนังได้ดีที่สุด
1 น้ำผสมน้ำตาล
2 น้ำผสมคลอรีน
3 น้ำผสมผงซักฟอก
4. น้ำผสมด่างทับทิม
51. การจัดตกแต่งอาหารลักษณะใดไม่ช่วยกระตุ้น ความอยากอาหาร
1 กลิ่นหอม
2 สีสันหลากหลาย
3 แกะสลักเป็นลายไทย
4 ใส่ภาชนะที่มีราคาแพง
52. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตกแต่งอาหาร
1 ใช้ภาชนะราคาแพงใส่อาหาร
2 จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ดูเป็นระเบียบ
3 จัดอาหารแต่ละมื้อให้แตกต่างกันทั้งกลิ่น สี และรสชาติ
4 ใช้แจกันดอกไม้ขนาดเล็กประดับตกแต่งบนโต๊ะอาหาร
53. การเก็บรักษาปลาแห้งควรทำอย่างไร
1 เก็บในขวดทึบแสง
2 เก็บในที่ที่แดดส่องถึง
3 เก็บในที่โปร่งหรือช่องแข็ง
4 เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด   
54. การเก็บรักษากระเทียมควรทำอย่างไร
1 เก็บในที่ชื้น
2 เก็บในตู้เย็น
3 เก็บในที่ที่มีแดดส่องถึง
4 เก็บในที่แห้ง นำออกตากแดดบ้าง
55. ข้อใดคือหลักการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน
1 การผ่านความร้อนลงในอาหาร
2 การใช้ความเย็นฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
3 การทำให้อาหารเกิดแอลกอฮอล์
4 การใช้จุลินทรีย์ช่วยถนอมอาหาร
56. ผักชนิดใดไม่นิยมนำไปดองเปรี้ยว
1 เห็ด
2 ถั่วงอก
3 ผักเสี้ยน
4 กะหล่ำปลี
57. การแช่อิ่มเป็นการถนอมอาหารโดยวิธีใด
1 ใช้น้ำตาล
2 ใช้ความเย็น
3 ใช้ความร้อน
4 ใช้วิธีธรรมชาติ
58. ภาชนะใดเหมาะสำหรับเชื่อมฟักทอง
1 โหลแก้ว
2 หม้อหุงข้าว
3 หม้ออะลูมิเนียม
4 กระทะทองเหลือง
59. ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดองเค็ม
1 ไวน์
2 กะปิ
3 ข้าวหมาก
4 น้ำส้มสายชู
60. ผลไม้ชนิดใดไม่นิยมนำมาทำแยม
1 ส้ม
2 เผือก
3 เชอร์รี่
4 สับปะรด
61. ก่อนลงมือประกอบอาชีพต้องทำอย่างไร
1 หาแรงงานคน
2 สอบถามจากเพื่อน
3 วางแผนประกอบอาชีพ
4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
62. ข้อใดเรียงลำดับถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
1 ศึกษาหาความรู้–สำรวจข้อมูล–ปฏิบัติ–เตรียมวัสดุอุปกรณ์
2 สำรวจข้อมูล–ศึกษาหาความรู้–เตรียมวัสดุอุปกรณ์–ปฏิบัติ
3 ศึกษาหาความรู้–สำรวจข้อมูล–เตรียมวัสดุอุปกรณ์–ปฏิบัติ
4 สำรวจข้อมูล–ปฏิบัติ–เตรียมวัสดุอุปกรณ์–ศึกษาหาความรู้
63. การรับจ้างรีดผ้าจัดเป็นอาชีพลักษณะใด
1 งานอดิเรก
2 รับทำเป็นครั้งคราว
3 เปิดร้านเป็นของตนเอง
4 อุตสาหกรรมในครัวเรือน
64. ถ้าต้องการเปิดร้านขายเสื้อผ้าควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
1 ความรู้
2 เงินทุน
3 แรงงาน
4 ทรัพยากร   
65. การประกอบอาชีพแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีข้อดีอย่างไร
1 ให้บริการดี
2 ได้กำไรมาก
3 ใช้เงินทุนต่ำ
4 ได้ผลผลิตสูง
66. ใครวางแผนเข้าสู่งานอาชีพได้ดีที่สุด
1 ไพลินสมัครเรียนพิมพ์ดีด
2 พลอยชอบวิชาคณิตศาสตร์
3 เพทายค้นข้อมูลวิทยาลัยเทคนิค
4 เพชรเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจ
67. การเลือกประกอบอาชีพควรพิจารณาข้อใด
1 เลือกตามเพื่อน
2 เลือกตามพ่อแม่
3 เลือกตามสมัยนิยม
4 เลือกตามความถนัด
68. ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมีคุณลักษณะอย่างไร
1 ขยันอดทน
2 ตั้งใจทำงาน
3 มนุษยสัมพันธ์ดี
4 ถูกทุกข้อ
69. “อานนท์ถอนเงินจากธนาคารทั้งหมดมาลงทุน เปิดร้านอาหาร” อานนท์ปฏิบัติตรงกับคุณลักษณะ ข้อใด
1 มีความอดทน
2 มีความรับผิดชอบ
3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
70. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ในการประกอบอาชีพ
1 รู้สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง
2 รู้นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
3 รู้วิธีการจ้างงานและการสร้างแรงงาน
4 รู้วิธีการขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
71. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพรับจัดสวน
1 ขายต้นไม้
2 ขายอาหาร
3 ขายดอกไม้
4 ขายอุปกรณ์ปลูกพืช
72. ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการจัดสวน
1 รู้ลำดับในการทำงาน
2 รู้งบประมาณค่าใช้จ่าย
3 รู้ชื่ออุปกรณ์การจัดสวนชนิดต่าง ๆ ที่ต้องเตรียม
4 ถูกทุกข้อ
73. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานบ้าน
1 ทักษะในอาชีพ
2 ความรู้ในอาชีพ
3 เจตคติต่ออาชีพ
4 พื้นฐานทางครอบครัว
74. เหตุใดจึงต้องทำบัญชีในการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับงานบ้าน
1 กฎหมายบังคับ
2 เพื่อแสดงให้ลูกค้าดู
3 ป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่มีประโยชน์
4 เพื่อตรวจสอบสภาวะทางการเงินของธุรกิจ   
75. ขั้นตอนแรกในการรับซักรีดเสื้อผ้าควรปฏิบัติอย่างไร
1 แยกผ้าสีกับผ้าขาวออกจากกันก่อนซัก
2 ตรวจดูรอยชำรุดของเสื้อผ้าก่อนลงมือซัก
3 รูดซิปและปลดเข็มขัดออกจากห่วงก่อนซัก
4 ตรวจสอบภายในกระเป๋า หากมีสิ่งของอยู่ต้องนำออกก่อนซัก
76. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหาร
1 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร
2 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการหากำไรให้กิจการของตน
3 เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับอาชีพไปเผยแพร่ให้แก่ ผู้ที่สนใจ
4 เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายอาหารให้แก่ ตนเองและครอบครัว
77. เพราะเหตุใดก่อนที่จะประกอบอาชีพจึงต้องรู้จักตลาดและกลุ่มลูกค้า
1 เพราะสามารถรู้ถึงสภาพชุมชน
2 เพราะต้องการทราบลักษณะของสินค้า
3 เพราะต้องการทราบความสนใจของลูกค้าทุกคน
4 เพราะต้องการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
78. เพราะเหตุใดจึงต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
1 เพราะจะทำให้มีทัศนคติที่ดีขึ้น
2 เพราะเป็นกฎหมายที่ต้องกระทำตาม
3 เพราะจะได้นำความรู้มาเพิ่มพูนคุณสมบัติในการทำงาน
4 เพราะจะได้มีคุณวุฒิที่อยู่ในระดับสูงเพื่อใช้เพิ่มความน่าเชื่อถือ
79. ข้อใดคือแนวทางในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานอาหาร
1 รับจัดตกแต่งสวน
2 การซ่อมแซมเสื้อผ้า
3 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
4 ถูกทุกข้อ    80. ใครมีเจตคติที่ไม่ดีต่ออาชีพเกี่ยวกับงานอาหาร
1 ส้มชอบศึกษาวิธีทำอาหารไทย
2 แมนชวนเพื่อนเข้าชมรมทำอาหาร
3 แดงขาดเรียนในชั่วโมงทำอาหารเสมอ
4 หน่อยซื้อวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาประกอบอาหาร

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. การถนอมอาหารมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
                                               
 2. คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานบ้านได้แก่อะไรบ้าง

เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1   

  1.  1      2.  3      3.  4      4.  3      5.  4      6.  4      7.  2      8.  3      9.  4    10.  4
11.  2    12.  4    13.  1    14.  1    15.  3    16.  3    17.  1    18.  3    19.  2    20.  2
21.  4    22.  3    23.  4    24.  4    25.  4    26.  4    27.  4    28.  4    29.  3    30.  1
31.  4    32.  4    33.  3    34.  2    35.  4    36.  2    37.  3    38.  2    39.  2    40.  4
41.  2    42.  4    43.  4    44.  4    45.  3    46.  2    47.  2    48.  2    49.  4    50.  3
51.  4    52.  1    53.  3    54.  4    55.  1    56.  1    57.  1    58.  4    59.  2    60.  2
61.  4    62.  3    63.  2    64.  2    65.  3    66.  4    67.  4    68.  4    69.  3    70.  3
71.  2    72.  4    73.  4    74.  4    75.  4    76.  2    77.  4    78.  3    79.  3    80.  3
ตอนที่ 2   
 1. 
1 ทำให้มีอาหารบริโภคตลอดปี
2 รักษาคุณค่าและคุณภาพของอาหารให้อยู่ได้นาน
3 ประหยัดรายจ่ายค่าอาหาร
4 เกิดอาหารที่มีรสชาติ สี กลิ่นต่าง ๆ แปลกออกไป
5 ช่วยเหลือเศรษฐกิจของเกษตรกรไม่ให้มีสินค้าการเกษตรล้นตลาด
6 ส่งเสริมการผลิตในครอบครัว สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้

2. ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ                                   

ไม่มีความคิดเห็น: