แบบทดสอบ บทที่ 1 นิราศภูเขาทองแบบทดสอบบทที่  นิราศภูเขาทอง
คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงข้อเดียว

1.“ ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาดบังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมในอุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา”  คำกลอนบทนี้ตรงกับสำนวนตามข้อใด
        ก.  หน้าเลือด
        ข.  หน้าชื่นอกตรม
        ค.  หน้าเนื้อใจเสือ
        ง.  หน้าไหว้หลังหลอก

2.  “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต  แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
       จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”  คำกลอนบทนี้ตรงกับสำนวนตามข้อใด
        ก.  น้ำไหลไฟดับ
        ข.  พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
        ค.  พูดคล่องเหมือนร่องน้ำ
        ง.  พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียตำลึงทอง
3.  ข้อใดกล่าวถึงเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง
        ก.  บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ          ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง
        ข.  มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพ็ง     เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู
        ค.  ไอ้ลำหนึ่งครึ่งท่อนกลอนมันมาก      ช่างยาวลากเลื้อยเจื้อยจนเมื่อยหู
        ง.  ได้ฟังเล่นต่างต่างที่ข้างวัด               ดึงสงัดเงียบหลับลงกับหมอน
4.  สุนทรภู่ไปเห็นสิ่งใดจึงมาสรุปว่า “กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ  จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น”
        ก.  ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก
        ข.  ที่พื้นลานฐานบัทม์ถัดบันได    คงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคัน
        ค.  มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด  ในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้น
        ง.  ที่องค์ก่อย่อเหลื่อมสลับกัน       เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม
5.  ข้อใดกล่าวถึงพืชน้ำหลายชนิดกว่าข้ออื่น
        ก.  เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร
        ข.  ก้ามปูซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา
        ค.  สายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า
        ง.  `กระจับจอกดอกบัวบานผกา
6.  ข้อใดสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมในการแต่งกายของคนไทยสมัยก่อน
        ก.ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย
ข.ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย
ค.  ไอ้ลำหนึ่งครึ่งท่อนกลอนมันมาก
ง.  ทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภา
7.  ข้อใดแสดงสัจธรรมของชีวิตได้ดีที่สุด
        ก.  งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม        ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
             ใครทำชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย      ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง
        ข.  ถึงอารามนามวัดประโคนปัก    ไม่เห็นหลักลือเล่าว่าเสาหิน
            เป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดิน    มิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชา
        ค.  ถึงบางจากจากวัดพลัดพี่น้อง   มามัวหมองม้วนหน้าไม่ฝ่าฝืน
             เพราะรักใคร่ใจจืดไม่หยัดยืน  จำต้องฝืนใจพรากมาจากเมือง
        ง.  โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก  เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น
            กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ      จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น
8.  “ไม่เสียของขาวเหลืองเครื่องอัฏฐะ”  สิ่งของในข้อใดไม่ใช่เครื่องอัฏฐะ
        ก.  สบง  จีวร
        ข.  สังฆาฏิ  ประคดเอว
        ค.  มุ้ง  ผ้าห่มนอน
        ง.  บาตร  กระบอกกรองน้ำ
9.  “เป็นลมทักษิณาวรรตน่าอัศจรรย์”ข้อใดคือความหมายของคำว่า  “ลมทักษิณาวรรต”
        ก.  ลมที่พัดเวียนซ้าย
        ข.  ลมที่พัดเวียนขวา
        ค.  ลมที่พัดกรรโชกแรง
        ง.  ลมที่พัดโชยมาเบาๆ
10.  ข้อใดไม่มีคำศัพท์ที่หมายถึง “พระมหากษัตริย์”
        ก.  อย่ารู้ร้างบงกชบทศรี
        ข.  คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
        ค.  ให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินทร์

        ง.  โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร

ไม่มีความคิดเห็น: