ข้อสอบปลายภาคที่1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ฉบับที่ 2

                                               ข้อสอบปลายภาค
                    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. งานข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องงานช่างพื้นฐาน
1 เปิดโรงเรียนสอนอาชีพงานช่าง
2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างอาชีพ
3 เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพงานช่าง
4 ปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากช่างอาชีพ

2. “เอทำงานผิดขั้นตอนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร”  เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายที่เกิดจากสาเหตุใด
1 บุคคล
2 เครื่องมือ
3 สภาพแวดล้อม
4 การจัดระบบงาน
3. การคำนึงถึงความปลอดภัยและกฎของโรงฝึกงาน    คือหลักการ 5 ส ข้อใด
1 สะอาด
2 สะดวก
3 สร้างนิสัย
4 สุขลักษณะ
4. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยยามฉุกเฉิน
1 ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ
2 ให้ผู้ป่วยอยู่ในที่โล่งแจ้ง
3 ตรวจจับชีพจรและการหายใจ
4 เรียกคนมาช่วยกันปฐมพยาบาลหลาย ๆ คน
5. “ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำนิ่ง ๆ หากจับผู้ป่วยพลิกตัว    ในท่านอนหงายต้องประคองพลิกไปทั้งตัว”    เป็นวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการใด
1 ผู้ป่วยแขนหรือขาขาด
2 ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก
3 ผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูดและหมดสติ
4 ผู้ป่วยไหปลาร้าหักและมีเลือดออก
6. หากพบผู้ป่วยที่มีบาดแผลและหมดสติ ควรปฏิบัติ  อย่างไร
1 ทำให้ผู้ป่วยมีสติก่อนจึงห้ามเลือด
2 ห้ามเลือดก่อนจึงทำให้ผู้ป่วยมีสติ
3 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที
4 ใช้ผ้าเย็นห้ามเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยได้สติ
7. ถ้าพบผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดและหัวใจหยุดเต้นควรปฐมพยาบาลอย่างไร
1 ผายปอด
2 นวดแขนและขาของผู้ป่วย
3 จับผู้ป่วยพาดบ่าแล้ววิ่งไปรอบ ๆ
4 ใช้สองมือซ้อนกันออกแรงกดบริเวณทรวงอก
8. “นิพนธ์รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียแต่ฝืนทำงานที่ค้างอยู่  ให้เสร็จ” นักเรียนคิดว่านิพนธ์ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่   เพราะเหตุใด
1 ไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้งานหยุดชะงัก
2 ถูกต้อง เพราะการทำงานต้องมาก่อนสิ่งอื่น
3 ถูกต้อง เพราะงานทุกอย่างต้องทำเสร็จตามกำหนด
4 ไม่ถูกต้อง เพราะอาจได้รับอันตรายจากการทำงาน
9. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกแบบโดยยึดหลัก สีสันและความสวยงาม
1 ทำให้จำหน่ายได้ราคาสูง
2 ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
3 ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
4 ทำให้ผู้พบเห็นสะดุดตาและชื่นชอบ
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแบบงานไฟฟ้าพื้นฐาน
1 ช่วยให้อ่านแบบและเดินสายไฟฟ้าได้
2 ช่วยให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
3 ช่วยดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีกำลังแรงสูง
4 ช่วยให้เข้าใจการทำงานของช่างเดินสายไฟฟ้าในบ้านได้
11. เครื่องมือเขียนแบบข้อใดใช้ประกอบกับไม้ฉาก สามเหลี่ยม
1 ไม้ที
2 วงเวียน
3 เฟร้น เคอฟ
4 โต๊ะเขียนแบบ
12. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานประปา
1 สามทาง
2 ประตูน้ำ
3 สายต่อกัน
4 ข้อลดต่อตรง
13. การเขียนแบบงานไม้ลักษณะใดที่สามารถวัดขนาด  และสัดส่วนต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขได้
1 แบบออบลิก
2 แบบภาพฉาย
3 แบบไอโซเมตริก
4 แบบเสริมสัญลักษณ์ประกอบ   
14. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบงานปูน
1 งานก่ออิฐ
2 งานคอนกรีต
3 งานปูพื้นกระเบื้อง
4 งานผสมปูนซีเมนต์
15. การสร้างแบบสำหรับรูปทรงกรวยและรูปพีระมิดจัดเป็นการเขียนแบบด้วยวิธีใด
1 วิธีเส้นรัศมี
2 วิธีเส้นขนาน
3 วิธีรูปสี่เหลี่ยม
4 วิธีรูปสามเหลี่ยม
16. เตาไฟฟ้าแบบให้ความร้อนระดับเดียวแตกต่างจากแบบปรับความร้อนอย่างไร
1 จำนวนขดลวด
2 จำนวนลวดความร้อน
3 จำนวนหลักต่อสายไฟฟ้า
4 จำนวนกระเบื้องฉนวนทนความร้อน
17. ถ้าสายไฟในวงจรแบบอนุกรมขาดจะมีผลอย่างไร
1 ไฟฟ้าจะดับหมดทุกจุด
2 ไฟฟ้าจะดับเฉพาะจุดที่ขาด
3 ไฟฟ้าจะดับเฉพาะที่อยู่ด้านหน้าจุดที่ขาด
4 ไฟฟ้าจะดับเฉพาะที่อยู่ด้านหลังจุดที่ขาด
18. ใครใช้ไขควงได้ถูกวิธี
1 อุ๊ใช้คีมช่วยจับไขควงขันสกรู
2 เอใช้ไขควงที่มีด้ามเป็นฉนวน
3 อ้อมทาน้ำมันก่อนใช้ไขควงทุกครั้ง
4 อาร์ทใช้ไขควงปากสี่แฉกช่วยในการเจาะรู
19. ใครใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยคำนึงถึงวิธีการประหยัด พลังงานมากที่สุด
1 กุ้งรีดผ้าทุกวัน
2 กิ่งเปิดตู้เย็นวันละหลาย ๆ ครั้ง
3 ก้องใส่น้ำในกาต้มน้ำเพียงครึ่งกา
4 ก้อยปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล
20. เราไม่ควรเลือกใช้เทปพันสายไฟลักษณะใด
1 ยืดได้ตามแรงดึง
2 ทำด้วยวัสดุฉนวน
3 สามารถดึงให้ขาดได้ง่าย
4 ติดกาวเหนียวแน่นไม่หลุดง่าย
21. สถานการณ์ใดต้องใช้วิธีการต่อสายไฟแบบ ต่อสายแยก
1 เพิ่มความยาวของสาย
2 ต่อสายเล็กกับสายใหญ่
3 ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟ
4 ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม
22. วัสดุและอุปกรณ์งานประปาและงานสุขภัณฑ์ชนิดใดติดตั้งที่ปลายสุดของท่อประปา
1 ลิ้น
2 ข้อต่อ
3 ก๊อกน้ำ
4 มาตรน้ำ
23. การต่อท่อพลาสติกแบบใดต้องใช้น้ำยาละลายผิวเพื่อ ให้ท่อประสานติดเป็นเนื้อเดียวกัน
1 บานปลายท่อ
2 ต่อแบบเชื่อม
3 ต่อข้อต่แบบเสียบ
4 ต่อแบบหลอมละลายรอยต่อ   
24. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการต่อไม้แบบบาก
1 มีวีธิเดียว คือ ต่อบากแบบรูปหางเหยี่ยว
2 การต่อแบบบากจะช่วยทำให้ไม้กว้างขึ้น
3 มีวิธีเดียว คือ บากครึ่งต่อครึ่งเป็นแนวตรง
4 มี 2 วิธี คือ บากครึ่งต่อครึ่งเป็นแนวตรง และ ต่อบากแบบรูปหางเหยี่ยว
25. การเข้าไม้คืออะไร
1 การนำไม้มาซ้อนกันให้หนาขึ้น
2 การนำไม้มาต่อติดกันให้ยาวขึ้น
3 การนำไม้มาชนกันให้เกิดเป็นมุม
4 การนำไม้มาชนกันให้เกิดเป็นมุมฉาก
26. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการผสมคอนกรีต
1 เทน้ำลงในกระบะ
2 ตวงทรายที่ล้างสะอาดใส่กระบะ
3 เกลี่ยปูนซีเมนต์เททับลงบนทราย
4 ร่อนส่วนผสมทั้งหมดลงในกระบะ
27. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการผสมคอนกรีต
1 มือ
2 จอบ
3 พลั่ว
4 เสียม
28. เพราะเหตุใดจึงต้องทาน้ำมันที่หน้าไม้ตรงที่สัมผัสกับคอนกรีต
1 ไม่ให้คอนกรีตติดไม้
2 ไม่ให้คอนกรีตกระเด็นโดนผู้ใช้
3 เพื่อให้ปรับแก้ไขรูปแบบได้ทันที
4 เพื่อทาให้คอนกรีตมีลายสวยงาม
29. ก่อนนำอิฐไปก่อควรทำอย่างไร
1 นำไปแช่น้ำก่อน
2 นำไปผึ่งแดดก่อน
3 เลือกอิฐที่มีรูมาใช้
4 ทดสอบความแข็งแรงด้วยการใช้ค้อนเหล็ก ทุบเบา ๆ
30. การทาสีฝาผนังมีวิธีการทาอย่างไร
1 ทาแนวเฉียงกลับไปกลับมา
2 ทาจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง
3 ทาไปตามแนวที่แบ่งไว้เป็นส่วน ๆ
4 ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
31. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
1 ประหยัดค่าใช้จ่าย
2 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า
3 ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
4 ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าน่าใช้ยิ่งขึ้น
32. ข้อใดเป็นวิธีบำรุงรักษาเครื่องเรือนและของใช้ ภายในบ้านที่ชำรุดเสียหาย
1 นำไปทิ้งขยะ
2 นำมาซ่อมแซม
3 ขายให้คนรับซื้อของเก่า
4 ทำความสะอาดให้ดูใหม่
33. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้กระดาษ หนังสือพิมพ์เช็ดกระจก
1 ประหยัดรายจ่าย
2 กระจกใสสะอาด
3 ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
4 ลบรอยขีดข่วนต่าง ๆ ได้ง่าย   
34. เพราะเหตุใดจึงควรขัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วย  เบคกิ้งโซดาตามแนวเส้นไม้ก่อนทาสี
1 เพื่อไม่ให้ผิววัสดุเสีย
2 เพื่อประหยัดแรงงาน
3 เพื่อไม่ให้ผิวหลุดออก
4 เพื่อเพิ่มความเงางามแก่เนื้อไม้
35. ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมของสารละลายที่ใช้ทำความ  สะอาดพื้นหินขัด
1 น้ำตาล
2 เกลือป่น
3 น้ำสะอาด
4 น้ำส้มสายชู
36. การทำความสะอาดเครื่องทองเหลือง ทองแดง หรือ  เครื่องเงินต้องใช้วัสดุข้อใด
1 ดินสอพอง เกลือป่น น้ำแร่
2 ปูนขาว น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์
3 แป้งข้าวเจ้า เกลือป่น น้ำส้มสายชู
4 แป้งข้าวเหนียว เกลือป่น น้ำส้มสายชู
37. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้หรือเปลี่ยนสะพานไฟ
1 ไม่ควรใช้ฟิวส์ที่เส้นโตเกินขนาด
2  ถ้าไม่มีฟิวส์จะใช้ลวดอื่น ๆ แทนก็ได้
3 ไม่ควรดัดแปลงหรือซ่อมแซมฟิวส์เก่า
4  ขันฟิวส์ให้แน่นพอเหมาะ ไม่แน่นเกินไป
38. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำรั่วออกจากถังเข้าสู่อ่างชักโครกตลอดเวลา
1 ลูกยางก้นถังชำรุด
2 ก้านของลูกลอยไม่ตรง
3 ลิ้นเปิด–ปิดน้ำไม่ได้ระดับ
4 ลูกลอยทำงานไม่เป็นอิสระมีสิ่งกีดขวาง
39. ถ้ามอเตอร์ของเครื่องบดอาหารไม่หมุนเนื่องจาก  สายต่อเข้าเครื่องชำรุดควรแก้ไขอย่างไร
1 เปลี่ยนสวิตช์
2 เปลี่ยนบู๊ตแกนมอเตอร์
3 ต่อสายหรือเปลี่ยนสายใหม่
4 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในบ้าน
40. ขณะรีดผ้าสุดาพบว่าเตารีดไม่ร้อน สุดาควรตรวจสอบบริเวณใด
1 ฉนวนขดลวด
2 สายไฟหรือปลั๊กไฟ
3 ปลอกกระเบื้องหุ้มลวด
4 ถูกทุกข้อ
41. ก๊อกน้ำปิดไม่สนิทเนื่องจากสาเหตุใดที่จำเป็น ต้องเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่
1 ลูกยางขาด
2 แกนหมุนสึก
3 ช่องส่งน้ำอุดตัน
4 เกลียวหมุนแน่น
42. ท่อน้ำทิ้งอุดตันควรแก้ไขอย่างไร
1. แจ้งช่างมาซ่อมแซม
2 เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งใหม่
3 ถอดข้อต่อท่อน้ำทิ้งแล้วดึงสิ่งอุดตันออ ก
4 ใช้น้ำยากัดสิ่งอัดตันเทลงในท่อน้ำทิ้งแล้วราดน้ำ
43. เพราะเหตุใดไม่ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นทาอุปกรณ์ เครื่องสุขภัณฑ์
1 เกิดเชื้อรา
2 มีคราบน้ำมัน
3 ทำความสะอาดยาก
4 เกิดความชื้นและมีกลิ่นเหม็น   
44. การแก้ไขผนังปูนแตกร้าววิธีใดต้องทุบผนังปูนทิ้ง
1 ฐานรากทรุดตัวมาก
2 ผสมปูนไม่ได้สัดส่วน
3 ได้รับความร้อนมากเกินไป
4 ผิวปูนที่ฉาบผนังไว้ไม่หนาพอ
45. มุ้งลวดเก่าและขาดสามารถนำมาดัดแปลงเป็น สิ่งของเครื่องใช้ข้อใดเหมาะสมที่สุด
1 พรมเช็ดเท้า
2 กระชอนรองอาหาร
3 กระถางปลูกต้นไม้
4 ภาชนะใส่ของในห้องน้ำ
46. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
1 ล้อตุนกำลังหลวม
2 ก้านสูบสึกหรอมาก
3 มีเขม่าในห้องเผาไหม้
4 ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน
47. ถ้าเครื่องยนต์ขาดน้ำมันหล่อลื่นจะมีผลอย่างไร
1 เครื่องยนต์มีเสียงดัง
2 เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด
3 เครื่องยนต์ 2 จังหวะไม่มีกำลัง
4 เครื่องยนต์ 4 จังหวะไม่มีกำลัง
48. ถ้าอัตราส่วนของน้ำมันหล่อลื่นกับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมจะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร
1 เครื่องยนต์ดับ
2 เครื่องยนต์สั่น
3 เครื่องยนต์มีเสียงดัง
4 เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
49. ถ้าลูกสูบสึกหรอมากการทำงานของเครื่องยนต์ จะเป็นอย่างไร
1 เครื่องยนต์สั่นมาก
2 เครื่องยนต์มีเสียงดัง
3 เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
4 เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด
50. ถ้าแหวนลูกสูบในเครื่องยนต์สึกหรอมาก ควรแก้ไขด้วยวิธีใด
1 เปลี่ยนใหม่
2 แต่งวงแหวนใหม่
3 เติมน้ำมันหล่อลื่น
4 ทำความสะอาดวงแหวน
51. ถ้าเกิดการอุดตันที่หม้อกรองอากาศในเครื่องยนต์จะแก้ไขด้วยวิธีใด
1 แต่งวาล์วใหม่
2 ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์
3 เปลี่ยนหม้อกรองอากาศใหม่
4 ทำความสะอาดหม้อกรองอากาศ
52. ถ้ามีเขม่าในห้องเผาไหม้จะมีผลอย่างไร กับเครื่องยนต์
1 เครื่องยนต์มีเสียงดัง
2 เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด
3 เครื่องยนต์สั่นและมีเสียงดัง
4 เครื่องยนต์ร้อนจัดและมีเสียงดัง
53. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ครื่องยนต์ร้อนจัด
1 มีเขม่าในห้องเผาไหม้
2 ครีบระบายความร้อนอุดตัน
3 ช่องระบายอากาศที่ฝาถังน้ำมันอุดตัน
4 น้ำมันหล่อลื่นมีส่วนผสมไม่เหมาะสม   
54. การเติมน้ำมันหล่อลื่นจะเป็นผลดีต่อเครื่องยนต์ อย่างไร
1 ทำให้เครื่องยนต์เงียบ
2 ทำให้เครื่องยนต์มีกำลัง
3 ทำให้เครื่องยนต์ไม่สั่นและไม่ร้อน
4 ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังและไม่ร้อน
55. การทำความสะอาดให้ช่องระบายอากาศเปิดจะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร
1 ทำให้เครื่องยนต์ไม่สั่น
2 ทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อน
3 ทำให้เครื่องยนต์วิ่งไม่เรียบ
4 ทำให้เครื่องยนต์ไม่มีเสียงดัง
56. ข้อใดคือหลักของการลงทุนประกอบอาชีพงานช่างในครั้งแรก
1 ลงทุนเงินน้อย ลงทุนแรงมาก
2 ไม่ต้องลงทุนเงิน ลงทุนแต่แรง
3 ไม่ต้องลงทุนแรง ลงทุนแต่เงิน
4 ลงทุนเงินมาก ลงทุนแรงอย่างฉลาด
57. ขั้นตอนในกระบวนการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ผลกำไร
1 การดำเนินงาน
2 การจัดจำหน่าย
3 การตรวจสอบคุณภาพ
4 การวิเคราะห์การตลาด
58. การตรวจสอบคุณภาพมีวิธีการอย่างไร
1 ส่งไปทำการวิจัย
2 ตรวจเช็กโดยผู้เชี่ยวชาญ
3 นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4 ประเมินคุณภาพด้วยองค์กรของรัฐบาล
59. ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการจัดการผลผลิต
1 การคำนวณต้นทุนและกำไร
2 การคำนวณราคาสินค้าต่อหน่วย
3 การจัดจำหน่ายและการบรรจุภัณฑ์
4 การทดสอบและการประเมินคุณภาพ
60. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดจำหน่าย
1 ช่วยลดปัญหาการว่างงานในชุมชน
2 สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีได้มากขึ้น
3 ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก
4 เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
61. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์การจัดจำหน่าย
1 การดำเนินการต้องราบรื่น
2 ต้องบรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุด
3 ขายได้ปริมาณมากในเวลาน้อย
4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้ชัดเจน
62. ข้อใดคือข้อเสียของการจัดจำหน่ายทางอ้อม
1 ใช้เวลามาก
2 ได้กำไรน้อย
3 ต้องขายสินค้าเอง
4 ขาดความแน่นอน
63. ข้อใดคือปัญหาสำคัญในการกำหนดชนิดของ ผลิตภัณฑ์
1 รายได้
2 คุณภาพ
3 วิธีการผลิต
4 การวางแผน
64. สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพคืออะไร
1 เงินทุน
2 เวลาทำงาน
3 สถานที่ทำงาน
4 ความรู้ความสามารถ   
65. ข้อใดคือจุดประสงค์ของกลยุทธ์ในการประกอบ อาชีพงานช่าง
1 การรู้สภาพการแข่งขัน
2 การรู้ความสามารถของตัวเอง
3 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4 การประสบความสำเร็จในการดำเนินการ
66. กระบวนการผลิตขั้นตอนใดสามารถบอกถึง ผลกำไรขาดทุนของกิจการได้
1 การดำเนินงาน
2 การจัดจำหน่าย
3 การปรับปรุงแก้ไข
4 การตรวจสอบคุณภาพ
67. เพราะเหตุใดสินค้าต้องมีการบรรจุหีบห่อที่สวยงาม และน่าสนใจ
1 ราคาถูก
2 ลงทุนน้อย
3 ดึงดูดใจผู้ซื้อ
4 มีกำไรเพิ่มขึ้น
68. การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการสินค้า เป็นกลยุทธ์ด้านใด
1 การตลาด
2 รู้สภาพการแข่งขัน
3 การวางแผนใช้เงินทุน
4 การจำหน่ายสินค้าและบริการ
69. เหตุใดจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานอาชีพ ในขณะที่ยังศึกษาอยู่
1 เพื่อความสนุกสนาน
2 เพื่อให้รู้จักบุคคลมากขึ้น
3 เพื่อหารายได้ขณะที่กำลังศึกษาอยู่
4 เพื่อนำทักษะและประสบการณ์ไปใช้หลังสำเร็จ  การศึกษา
70. “โอไม่มีเงินทุนแต่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานไม้”  โอควรเลือกประกอบอาชีพลักษณะใด
1 เปิดร้านค้าไม้
2 รับจ้างทำงานไม้
3 ลงทุนผลิตงานไม้เพื่อจำหน่าย
4 ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้
71. “ร้านร่ำรวยเปิดกิจการขายเครื่องมือช่าง 10 ปี      แต่ต้องปิดกิจการลงเนื่องจากบริเวณนั้นมีแต่ร้านขายเสื้อผ้า” ร้านร่ำรวยขาดกลยุทธ์การประกอบอาชีพงานช่างในด้านใด
1 วิธีการทำบัญชี
2 การวางแผนใช้เงินทุน
3 การเลือกสถานที่ประกอบอาชีพ
4 การกำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์
72. ใครมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพอิสระ
1 อ้วนขายสินค้าราคาแพง
2 ชัยไม่ค่อนสนใจลูกค้าที่เข้ามาซื้ของในร้าน
3 นุ่นพูดคุยแต่เฉพาะลูกค้าที่มีเงินซื้อของมากเท่านั้น
4 ฝนมีมนุษยสัมพันธ์ดีและพูดคุยกับลูกค้าทุกประเภท
73. หน่วยงานใดที่ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพงานช่าง
1 กรมวิชาการ
2 กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน
3 กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74. การประกอบอาชีพงานช่างให้ประสบความสำเร็จ ต้อง ใช้กลยุทธ์ใดเป็นอันดับแรก
1 รู้วิธีการทำบัญชี
2 รู้สภาพการแข่งขัน
3 รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
4 รู้ความสามารถและความสนใจของตนเอง   
75. ใครปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกทักษะในการ ประกอบอาชีพงานไฟฟ้า
1 สมหมายคิดหารายได้พิเศษโดยการทำหลอดไฟ ขาย
2 สมบัติเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีที่เห็นเพื่อประสบความสำเร็จ
3 สมบูรณ์ฝึกเดินสายไฟฟ้ากับพ่อจนคล่องแล้วออก ไปรับจ้างเดินสายไฟฟ้า
4 สมชายไม่มีความรู้เรื่องงานไฟฟ้าแต่อยากทำ เครื่องแปลงไฟจึงไปซื้ออุปกรณ์มาทำเอง
76. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกทำเลสำหรับเปิด ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
1 ปลอดภัย
2 เดินทางสะดวก
3 ใกล้แหล่งชุมชน
4 ขาดแคลนกระแสไฟฟ้า
77. การจะผลิตงานไม้ปริมาณมากหรือน้อย ในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1 การตลาด
2 การลงทุน
3 การทำบัญชี
4 การเลือกทำเล
78. ใครเหมาะที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานไม้ มากที่สุด
1 ใจเป็นคนรักความสะอาด
2 ต้ามีความรู้เกี่ยวกับการประกอบไม้
3 อ้อยนำความคิดของเพื่อนมาออกแบบตู้เสื้อผ้า
4 แหวนได้รับอุปกรณ์งานไม้จากพ่อเป็นของขวัญ
79. ผู้ประกอบอาชีพงานโลหะควรมีลักษณะเด่นข้อใด
1 ความอดทน
2 ความประณีต
3 ความประหยัด
4 ความคิดสร้างสรรค์   
80. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพงานโลหะ
1 มุ้งลวด
2 เหล็กดัด
3 ขาตั้งกระถางต้นไม้
4 รับซื้อกระป๋องโลหะ

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติดเนื่องจากมีน้ำผสมอยู่ในน้ำมัน ควรแก้ไขอย่างไร
2. การตัดสินใจประกอบอาชีพงานช่างต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง
..............................................................................................................................................................
เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
 

ตอนที่ 1      
      1.  1      2. 4      3.  3      4.  4      5.  2      6.  2     7.  1      8.  4      9.  4    10.  2
    11.  1    12.  3    13.  3    14.  4    15.  1    16.  2    17.  1    18.  2    19.  3    20.  3
    21.  4    22.  3    23.  4    24.  4    25.  3    26.  2    27.  4    28.  1    29.  1    30.  4
    31.  4    32.  2    33.  4    34.  1    35.  1    36.  4    37.  2    38.  1    39.  1    40.  2
    41.  2    42.  4    43.  2    44.  1    45.  2    46.  4    47.  4    48.  4    49.  4    50.  1
    51.  4    52.  4    53.  3    54.  4    55.  2    56.  1    57.  2    58.  3    59.  3    60.  2
    61.  4    62.  2    63.  2    64.  4    65.  4    66.  2    67.  3    68.  1    69.  4    70.  2
    71.  3    72.  4    73.  2    74.  4    75.  3    76.  4    77.  1    78.  2    79.  2    80.  4
 

ตอนที่ 2   
1.  ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังน้ำมัน ทำความสะอาดท่อน้ำมัน คาร์บูเรเตอร์ เช็ดหัวเทียนให้แห้ง แล้วเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่           
2.  ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ความเหมาะสมของสถานที่ประกอบอาชีพ ความพร้อมของตนเองเงินทุน ทักษะ ความรู้ และความชำนาญด้านช่าง                                   

ไม่มีความคิดเห็น: