ข้อสอบปลายภาคที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. “พีระพาแม่ที่ป่วยไปพบแพทย์” พีระปฏิบัติตรงกับหลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวข้อใด
1 การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3 การแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
4 การดูแลทุกข์สุขของคนในครอบครัว

2. ใครแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
1 โป้งซื้อดอกไม้ให้ยายไปบูชาพระ
2 แป้งขออนุญาตยืมหนังสือของพี่
3 ปิ่นเช็ดรองเท้าให้พ่อก่อนไปทำงาน
4 เปรมหยิบเงินของแม่ไปซื้อของเล่น

3. การดูแลและบริการบุคคลในครอบครัวเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยใด
1 มีระเบียบ
2 รักความสะอาด
3 มีความเมตตากรุณา
4 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

4. เด็กชายเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดชัดเจน
1 รับประทานอาหารมากขึ้น
2 รู้จักใช้ความคิดหาเหตุผล
3 น้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น
4 เสียงแตกห้าว มีหนวด เครา

5. สิ่งใดควรปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ
1 แสดงความเคารพนับถือ
2 พาไปตรวจสุขภาพทุก 2 ปี
3 ทำอาหารรสจัดให้รับประทาน
4 ให้ท่านดูแลที่อยู่ที่นอนด้วยตนเอง
   
6. ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการดูแลบุคคลในครอบครัว
1 พ่อสอนลูกให้มีเหตุผล
2 หน่อยทำข้าวต้มปลาให้คุณยายทาน
3 แม่พาน้องไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
4 ปูบอกน้องว่าถ้าดื้อจะถูกตุ๊กแกกินตับ

7. ถ้าสัมพันธภาพในครอบครัวบกพร่อง สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร
1 พูดน้อย
2 ขยันทำงานมาก
3 ชอบกล่าวโทษผู้อื่น
4 ชอบแสดงความคิดเห็น

8. ใครมีสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว
1 จินได้เจอหน้าพ่อเดือนละครั้ง
2 แก้มเห็นพ่อและแม่ทะเลาะกันทุกวัน
3 จิ๋วเถียงพ่อทุกครั้งที่พ่ออบรมสั่งสอน
4 ต้ารับประทานอาหารเย็นพร้อมกับทุกคนในบ้าน

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
1 ภาวดีช่วยแม่ทำกับข้าวทุกวัน
2 นิพนธ์ซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน
3 สมชายปัดกวาดห้องนอนเป็นประจำ
4 มาลีนำปลอกหมอนมาซักทุกสัปดาห์

10. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดพื้นซีเมนต์
1 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดถูให้ทั่ว
2 ใช้น้ำยาผสมผงซักฟอกถูให้ทั่ว
3 ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดพื้นให้ทั่ว
4 ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดบริเวณที่สกปรกให้ทั่ว

11. เครื่องมือใดเหมาะที่จะใช้ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำแบบร่องซีเมนต์
1 แผ่นขัดใยไนลอน
2 แปรงกาบมะพร้าว
3 แปรงพลาสติกแข็ง
4 แปรงพลาสติกขนอ่อน

12. บ้านที่จัดตกแต่งอย่างมีหลักเกณฑ์จะมีผลดีต่อผู้อยู่อาศัยอย่างไร
1 ทำให้ครอบครัวอบอุ่น
2 ทำให้เกิดความประหยัด
3 ทำให้บ้านมีพื้นที่กว้างขวาง
4 ทำให้บ้านสวยงามและมีระเบียบ

13. ห้องนอนควรทาสีอะไร เพราะเหตุใด
1 สีเหลือง เพราะทำให้อบอุ่น
2 สีครีม เพราะทำให้รู้สึกสบาย
3 สีแดง เพราะทำให้ห้องดูสดใส
4 สีฟ้า เพราะทำให้ห้องดูกว้างขึ้น

14. เครื่องเรือนที่ทำด้วยหนัง มีวิธีการทำความสะอาด
      อย่างไร
1 ขัดด้วยกระดาษทราย
2 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด
3 ใช้แปรงชุบยาขัดหนังขัด และเช็ดด้วยผ้านุ่ม แล้วใช้แปรงอ่อน ๆ ปัดฝุ่นออก
4 ใช้แปรงอ่อน ๆ ปัดฝุ่นออก แล้วใช้แปรงขัดหนัง ชุบยาขัดหนังขัด และเช็ดด้วยผ้านุ่ม

15. ถ้าภาชนะอะลูมิเนียมมีรอยไหม้ ควรแก้ไขด้วยวิธีใด
1 ใช้ไม้หรือเหล็กแคะ
2 ราดด้วยน้ำส้มสายชู
3 ต้มด้วยน้ำผสมเกลือ
4 ใช้สารเคมีที่เป็นกรดกัดออก   

16. ข้อใดเป็นการใช้พัดลมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
1 ใช้พัดลมชนิดที่มีฉนวน 2 ชั้น
2 ปัดฝุ่นใบพัดและที่ครอบอยู่เสมอ
3 ตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงลองไฟ
4 เปิดพัดลมระบายอากาศบริเวณที่ตั้งเตาแก๊ส

17. ใครอาจได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องรับโทรทัศน์
1 ชัยเปิดโทรทัศน์ทันทีที่อาบน้ำเสร็จ
2 ชิดติดแผ่นกรองแสงไว้หน้าจอภาพ
3 ชาญดึงปลั๊กโทรทัศน์ขณะที่ฝนฟ้าคะนอง
4 โชคติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณห่างจากแนวสายไฟ

18. ใครใช้ตู้เย็นได้ปลอดภัยที่สุด
1 พิณวางตู้เย็นบนผ้าเปียกชื้น
2 พิมเก็บน้ำมันก๊าดในช่องแช่แข็ง
3 พงษ์ติดตั้งระบบสายดินก่อนใช้
4 พริ้งถอดหลอดไฟในตู้เย็นออกขณะที่ตู้เย็น
   ยังทำงานอยู่

19. เพราะเหตุใดคนผิวคล้ำจึงไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้ม
1 ทำให้รู้สึกร้อน
2 ทำให้รูปร่างดูเล็กลง
3 ทำให้สีผิวคล้ำยิ่งขึ้น
4 ทำความสะอาดได้ยาก

20. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบคุณภาพก่อนซื้อเสื้อผ้า
1 พิจารณาเนื้อผ้า
2 เปรียบเทียบราคา
3 อ่านวิธีการดูแลรักษา
4 ตรวจลักษณะการเย็บ

21. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บรักษากรรไกรที่ถูกต้อง
1 ล้าง เช็ด ทาน้ำมัน เก็บใส่ซอง
2 ล้าง เช็ด ทาน้ำมัน ใส่กล่องเครื่องมือ
3 ทาน้ำมัน เช็ด เก็บใส่ซอง ใส่กล่องเครื่องมือ
4 เช็ด ทาน้ำมัน เก็บใส่ซอง ใส่กล่องเครื่องมือ

22. การซ่อมแซมเสื้อผ้าควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 เครื่องมือที่ใช้
2 ลักษณะของรอยขาด
3 เวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม
4 ทักษะการทำงานของตนเอง

23. ใครซ่อมแซมเสื้อผ้าได้คุ้มค่ามากที่สุด
1 อ๋อยซ่อมแซมเสื้อผ้าทุกชนิดที่ชำรุด
2 ปูซ่อมแซมเฉพาะเสื้อผ้าที่มีราคาแพง
3 นุ่นซ่อมแซมเสื้อผ้าเฉพาะชุดนักเรียน
4 พรซ่อมแซมเสื้อผ้าเฉพาะตัวที่ชอบใส่

24. ถ้าต้องการกำหนดตำแหน่งติดกระดุมบนเสื้อควรใช้เครื่องมือใด
1 ลูกกลิ้ง
2 ปากกาลูกลื่น
3 ชอล์กเขียนผ้า
4 กระดาษกดรอย

25. ขั้นตอนแรกของการชุนแบบสานคือข้อใด
1 ใช้สะดึงขึงผ้า
2 ตัดแต่งรอยขาด
3 หาผ้าสีเดียวกันมาปิด
4 เนารอบ ๆ รอยขาดเป็นแนวถี่ ๆ   

26. การมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ มีประโยชน์อย่างไร
1 ได้กินอาหารที่มีราคาถูก
2 ได้กินอาหารตามสัดส่วน
3 ได้กินอาหารที่มีราคาแพง
4 ได้กินอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย

27. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของอาหารที่มีต่อ ร่างกายมนุษย์
1 สร้างภูมิต้านทานโรค
2 ให้พลังงานแก่ร่างกาย
3 ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
4 ร่างกายสร้างสารเคมีได้

28. ผู้ที่ขาดสารอาหารจะมีลักษณะอย่างไร
1 ติดเชื้อโรคได้ยาก
2 ร่างกายทรุดโทรม
3 อวัยวะต่าง ๆ ปกติ
4 หายป่วยได้อย่างรวดเร็ว

29. สารอาหารประเภทใดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ของร่างกาย
1 ไขมัน
2 โปรตีน
3 คาร์โบไฮเดรต
4 วิตามินและเกลือแร่

30. สิ่งใดให้สารอาหารเหมือนคาร์โบไฮเดรต
1 นม
2 ผลไม้
3 น้ำมัน
4 ผักสด

31. อาหารชนิดใดให้เกลือแร่และวิตามิน
1 ข้าวผัดปู
2 ปลาดุกย่าง
3 ไข่เจียวหมูสับ
4 แกงส้มผักรวม

32. น้ำดื่มที่สะอาดควรมีลักษณะอย่างไร
1 มีสีอ่อน
2 มีตะกอน
3 มีความใส
4 มีกลิ่นเล็กน้อย

33. ข้อใดเป็นวิธีการเลือกซื้อเครื่องดื่มบรรจุขวด
1 เลือกขวดสีสวย
2 เลือกขวดที่มีฝาปิดสนิท
3 เลือกขวดเล็กดีกว่าขวดใหญ่
4 เลือกขวดที่มีรูปทรงแปลกตา

34. อาหารชนิดใดมีสารอาหารครบ 5 หมู่
1 ข้าวผัดหมู
2 กวยจั๊บน้ำใส
3 แกงส้มรวมมิตร
4 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล

35. สิ่งใดที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการบริโภคอาหารจานเดียว
1 ราคา
2 ประโยชน์
3 ความสวยงาม
4 ความประหยัด

36. ผักและผลไม้กลุ่มใดมีมากในช่วงฤดูร้อน
1 ผักกาดขาว องุ่น พุทรา
2 สายบัว ถั่วฝักยาว ชมพู่
3 หอมแดง มะม่วง สับปะรด
4 คะน้า ผักกาดขาว ดอกกุยช่าย   

37. อาหารที่จะเลือกซื้อควรมีลักษณะอย่างไร
1 อาหารสด
2 อาหารใหม่
3 อาหารปราศจากเชื้อโรค
4 ถูกทุกข้อ

38. ถั่วฝักยาวลักษณะใดไม่ควรซื้อมารับประทาน
1 ฝักแข็ง
2 เนื้อแน่น
3 สีเขียวสด
4 ฝักไม่พอง

39. ควรเลือกซื้อมะนาวที่มีลักษณะอย่างไร
1 ผิวนิ่ม
2 ผิวเรียบ
3 เปลือกบางเรียบ
4 ถูกทุกข้อ

40. ก่อนนำเนื้อปลาช่อนมาประกอบอาหารควรทำอย่างไร
1 ขอดเกล็ดและควักไส้ออก
2 ล้างน้ำแล้วหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
3 ตัดหัว ครีบ หาง แล้วล้างน้ำ
4 ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

41. วิธีเตรียมผลไม้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
1 ล้างด้วยน้ำเย็น
2 ใช้มีดสะอาดหั่นหรือเฉาะ
3 หั่นใส่ถ้วยแล้วแช่น้ำทิ้งไว้
4 ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก

42. อาหารสดข้อใดมีวิธีการล้างเหมือนกัน
1 ผักกาดกับองุ่น
2 แตงกวากับคะน้า
3 ผักกาดกับเนื้อไก่
4 มะเขือกับฟักทอง

43. ผักชนิดใดไม่เหมาะที่จะประกอบอาหารด้วยวิธีการลวก
1 ถั่วงอก
2 ดอกแค
3 กะหล่ำปลี
4 หัวผักกาด

44. การประกอบอาหารวิธีใดไม่ใช้ความร้อนจากเตาไฟโดยตรง
1 การปิ้ง
2 การเผา
3 การย่าง
4 การทอด

45. การประกอบอาหารด้วยวิธีการผัดมีข้อเสียอย่างไร
1 มีเชื้อโรคเจือปน
2 เสียเวลาในการปรุง
3 มีปริมาณไขมันมาก
4 อาหารสูญเสียวิตามิน

46. กระทะก้นลึกเหมาะสำหรับการทอดปลาหรือไม่เพราะอะไร
1 ไม่เหมาะสม เพราะเปลืองน้ำมัน
2 เหมาะสม เพราะใส่น้ำมันได้มาก
3 ไม่เหมาะสม เพราะทำให้ปลาสุกยาก
4 เหมาะสม เพราะทำให้น้ำมันไม่กระเด็น

47. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำอาหารให้สุก
1 อาหารมีความนุ่ม
2 เชื้อโรคถูกทำลาย
3 ประหยัดค่าใช้จ่าย
4 ทำให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น   

48. วิธีใดไม่ควรปฏิบัติในการประกอบอาหาร
1 ตุ๋นไข่โดยใช้ไฟแรง
2 เก็บน้ำมันทอดไก่ไว้ใช้ครั้งต่อไป
3 เติมเกลือลงในน้ำร้อนที่ใช้ลวกผัก
4 ผัดผักโดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที

49. การประกอบอาหารข้อใดสงวนคุณค่าอาหารได้มากที่สุด
1 ต้มผักทันทีที่หั่นเสร็จ
2 ใส่เนื้อปลาลงในน้ำต้มที่เพิ่งตั้งไฟ
3 ซาวข้าว 2–3 ครั้งก่อนนำไปหุงต้ม
4 ใช้เวลาทอดปลาหมึกนานเท่าทอดไก่

50. ขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดเตาคือข้อใด
1 ตักขี้เถ้าออก
2 เก็บกวาดเศษเถ้าถ่านรอบเตา
3 ใช้คีมเหล็กคีบถ่านออกจากเตา
4 ใช้กระดาษเช็ดขอบเตาให้สะอาด

51. ใครทำความสะอาดสถานที่ประกอบอาหารได้ดีที่สุด
1 ตุ๋ยล้างอ่างล้างมืออาทิตย์ละครั้ง
2 ไก่เช็ดถูพื้นห้องครัวให้แห้งเสมอ
3 อุ้ยทิ้งขยะในห้องครัวสองวันครั้ง
4 แจนใช้น้ำยาชักเงาทาพื้นห้องครัว

52. ภาชนะใดไม่เหมาะสำหรับนำมาใส่อาหาร
1 จานสเตนเลส
2 จานพลาสติกสีขาวใส
3 จานแก้วหนา แบนเรียบ
4 จานกระเบื้องลายดอกสีแดง

53. ถ้าไม่มีตู้เย็นควรเก็บเนื้อหมูอย่างไร
1 รวนพอสุก
2 แขวนผึ่งลม
3 ใส่ถุงกระดาษ ผึ่งลม
4 ถูกทุกข้อ

54. สิ่งใดมีวิธีการเก็บเหมือนกับพริกแห้ง
1 มะนาว
2 ผงชูรส
3 ถั่วลิสง
4 ลูกผักชี

55. ภาชนะใดเหมาะสำหรับเก็บเครื่องเทศ
1 ขวดแก้ว
2 กล่องโฟม
3 ถุงพลาสติก
4 กระป๋องโลหะ

56. การเก็บรักษาอาหารในข้อใดถูกหลักอนามัย
1 เก็บกระเทียมใส่ขวดปิดฝาแน่นสนิท
2 เก็บเนยแข็งใส่กล่องพลาสติกเข้าตู้เย็น
3 เก็บเนื้อปลาสดใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่ในกระติกน้ำแข็ง
4 เก็บอาหารกระป๋องที่เปิดแล้วรับประทานไม่หมดใส่ตู้กับข้าว

57. การกำจัดน้ำออกจากอาหารเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบใด
1 การเชื่อม
2 การทำแห้ง
3 การแช่เย็น
4 การหมักดอง   

58. “เคี่ยวน้ำตาลให้ละลาย แล้วใส่อาหารลงเคี่ยวต่อไปจนอาหารอิ่มชุ่ม” ข้อความดังกล่าวคือการ
       ถนอมอาหารวิธีใด
1 การดอง
2 การกวน
3 การเชื่อม
4 การตากแห้ง

59. “ต้มเนื้อส้มปนกับน้ำตาลด้วยไฟอ่อนจนเหนียวตามต้องการ” ข้อความดังกล่าวคือการถนอมอาหาร
      วิธีใด
1 การกวน
2 การเชื่อม
3 การแช่อิ่ม
4 การทำแยม

60. การหมักดองใช้สิ่งใดเร่งปฏิกิริยาให้อาหาร มีรสเปรี้ยว
1 ข้าวคั่ว น้ำชา
2 น้ำชา น้ำปูนใส
3 ข้าวคั่ว น้ำซาวข้าว
4 น้ำซาวข้าว น้ำปูนใส

61. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาเลือกประกอบอาชีพ
1 เลือกที่ตนเองมีความถนัด
2 เลือกที่ตนเองมีความสนใจ
3 เลือกที่ตนเองมีความอดทนสูง
4 เลือกที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ

62. ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพควรมีลักษณะข้อใดมากที่สุด
1 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2 ขยันและอดทน
3 ประหยัดและอดออม
4 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

63. ก่อนประกอบอาชีพต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 สอบถามผู้อื่น
2 วางแผนประกอบอาชีพ
3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
4 ชวนเพื่อนมาประกอบอาชีพ

64. ปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้การประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ
1 เงินทุน แรงงาน ความสามารถ
2 เงินทุน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
3 เงินทุน ความถนัด ตลาดขายสินค้า
4 เงินทุน แรงงาน สถานประกอบการ

65. ปนัดดาต้องการประกอบอาชีพขายอาหาร ปนัดดาควรเลือกทำเลที่ตั้งร้านอาหารอย่างไร
1 ไกลย่านธุรกิจเพราะรถไม่ติด
2 เลือกค่าเช่าที่ราคาถูกเพื่อประหยัด
3 อยู่ในซอยลึกเพื่อความปลอดภัย
4 อยู่ใกล้ชุมชนและมีคนจำนวนมาก

66. ขณะที่นักเรียนยังอยู่ในวัยศึกษาจำเป็นต้องฝึกทักษะ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร
1 จำเป็น เพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2 จำเป็น เพื่อที่จะได้นำไปประกอบอาชีพได้
3 ไม่จำเป็น เพราะยังเด็กอยู่ทำให้ไม่มีเวลาเรียนหนังสือ
4 ไม่จำเป็น เพราะการประกอบอาชีพเป็นหน้าที่ของบิดามารดา

67. เพราะเหตุใดจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนประกอบอาชีพ
1 เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2 เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ
3 เพื่อประหยัดเงินลงทุน
4 เพื่อให้ลูกค้าสนใจสินค้า   

68. การศึกษาสภาพของคู่แข่งทางการค้ามีประโยชน์อย่างไร
1 เพื่อเป็นข้อมูลในการทำบัญชี
2 เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ
3 เพื่อนำมาวางแผนในการขายสินค้า
4 เพื่อให้ทราบแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการ

69. ปานช่วยพ่อแม่ขายอาหารหลังเลิกเรียน ปานประกอบอาชีพลักษณะใด
1 ทำเป็นงานอดิเรก
2 รับทำเป็นครั้งคราว
3 เปิดร้านเป็นของตนเอง
4 ทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว

70. จันทราต้องการประกอบอาชีพมักคุเทศก์ จันทรา  ควรหาความรู้เพิ่มเติมด้านใด
1 พิมพ์ดีด
2 คอมพิวเตอร์
3 ขับรถยนต์
4 ภาษาต่างประเทศ

71. ข้อใดคือคุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบอาชีพ รับจัดสวน
1 ความสะอาด
2 ความประณีต
3 ความซื่อสัตย์
4 ความมีระเบียบ

72. ผู้ประกอบอาชีพรับจัดสวนควรมีความรู้ด้านใดมากที่สุด
1 การเกษตร
2 การทำบัญชี
3 การออกแบบตกแต่ง
4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

73. ธนพรเป็นพนักงานทำความสะอาดบ้าน ธนพร ประกอบอาชีพลักษณะใด
1 ทำเป็นงานอดิเรก
2 รับทำเป็นครั้งคราว
3 เปิดร้านเป็นของตนเอง
4 ทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว

74. ผู้ที่ประกอบอาชีพขายเสื้อผ้าควรมีความรู้เรื่องใด
1 สีของผ้า
2 แบบเสื้อผ้า
3 ลวดลายของผ้า
4 ถูกทุกข้อ

75. ใครปฏิบัติถูกต้องก่อนการประกอบอาชีพขายเสื้อผ้า
1 โมออกแบบเสื้อผ้าด้วยตนเอง
2 โอขายเฉพาะเสื้อผ้าที่มีราคาสูง
3 โจเปิดร้านขายเสื้อผ้าใกล้บ้านญาติ
4 โบศึกษาเกี่ยวกับเสื้อผ้าแบบต่าง ๆ

76. “อาพรลงทุนเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเงินของตนเอง” อาพรปฏิบัติตรงกับคุณลักษณะใดในการประกอบอาชีพ
1 ความอดทน
2 ความรับผิดชอบ
3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4 ความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผล   

77. ส้มโอเป็นเจ้าของร้านซักรีดเสื้อผ้า ส้มโอประกอบ อาชีพลักษณะใด
1 ทำเป็นงานอดิเรก
2 รับทำเป็นครั้งคราว
3 เปิดร้านเป็นของตนเอง
4 ทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว

78. “วิภาต้องการประกอบอาชีพขายอาหาร” วิภาควรวางแผนในการเข้าสู่งานอาชีพอย่างไร
1 ช่วยแม่ประกอบอาหารทุกวัน
2 สมัครเข้าเรียนในสถาบันอาหาร
3 สมัครงานในร้านอาหารต่างประเทศ
4 เลือกรับประทานอาหารที่มีราคาแพง

79. “มาลีนำเนื้อสัตว์ที่เน่าเสียแล้วมาประกอบอาหารให้ลูกค้ารับประทาน” มาลีขาดคุณลักษณะใดในการประกอบอาชีพ
1 ความอดทน
2 ความซื่อสัตย์
3 ความคิดสร้างสรรค์
4 ความมีมนุษยสัมพันธ์

80. ใครไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานอาหาร
1 เอินรับจ้างทำขนมหวานในวันหยุด
2 อรเปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ในชุมชน
3 ออมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร
4 อิมเป็นพนักงานต้อนรับในร้านอาหาร

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. การประกอบอาหารมีวิธีการใดบ้าง
2. อัญญารัตน์มีอาชีพขายผลไม้ดอง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพทั้ง ๆ
 ที่ผลไม้ดองมีคุณภาพและรสชาติอร่อย นักเรียนคิดว่าอัญญารัตน์ขาดคุณลักษณะสำคัญ
ของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานบ้านในเรื่องใด อย่างไร
   

เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1   
 
     1.  4      2.  2      3.  3      4.  4     5.  1      6.  4      7.  3      8.  4      9.  3    10.  1
    11.  3    12.  4    13.  2    14.  4    15.  3    16.  4    17.  1    18.  3    19.  3    20.  4
    21.  4    22.  2    23.  1    24.  3    25.  4    26.  4    27.  4    28.  2    29.  2    30.  2
    31.  4    32.  3    33.  2    34.  3    35.  2    36.  3    37.  4    38.  1    39.  3    40.  4
    41.  3    42.  3    43.  4    44.  4    45.  4    46.  2    47.  3    48.  2    49.  1    50.  3
    51.  2    52.  4    53.  1    54.  4    55.  3    56.  2    57.  2    58.  3    59.  4    60.  3
    61.  3    62.  2    63.  3    64.  4    65.  4    66.  2    67.  2    68. 2    69.  1    70.  4
    71.  2    72.  3    73.  2    74.  4    75.  4    76.  4    77.  3    78.  2    79.  2    80.  4

ตอนที่ 2   
    1.  การปิ้ง การย่าง การเผา การอบ การต้ม การนึ่ง การลวก การตุ๋น การผัด และการทอด
    2.  ความรู้ในอาชีพเกี่ยวกับด้านการตลาด เนื่องจากขาดการจัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ                                   

ไม่มีความคิดเห็น: