กบนอกกะลา ตอน ฆ.ระฆังสร้างชาติ

   รายการกบนอกกะลา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กับตอน ฆ.ระฆังสร้างชาติ  โดยในวันนี้กบก้ามปู พาท่านบุกไปยังวัด กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  จุดเริ่มต้นของการตามหา ฆ.ระฆัง  และในวัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่มีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และเก่าแก่ที่สุดก็ว่าได้
     ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีนาฬิกา คนไทยหรือชาวพุทธก็จะอาศัยระฆังในการบอกเวลา เช่น ตอนเช้า พระจะตีระฆังในช่วงเวลา 04.30 น. เพื่อเป็นการปลุกพระในวัดมาทำวัดเช้า  หรือการตีระฆังแบบรัวๆเพื่อเป็นการเตือนภัยต่างๆ  หรือเวลาไปทำบุญที่วัดเสร็จแล้วก็จะมาตีระฆังเพื่อเป็นการบอกส่งผลบุญไปยังสวงสวรรค์ให้รับรู้และรับทราบ
   และวันนี้กบก้ามปู  ก็พาไปบุกถึงสถานที่ต้นกำเนิดของระฆัง โดยจะนำไปที่ บ้านทรายมูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ที่โลกหล่อดังกังวาล  ซึ่งเป็นสถานที่หล่อระฆังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  โดยวันนี้จะมาดูการทำระฆังแบบ  ขนาดต่างๆ โดยคุณเชิดศักดิ์  งามสิงห์  ช่างหล่อระฆังที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  ติดตามชมกันให้ได้ที่มา : ขอบขอบคุณบริษัททีวีบูรพา (TvburabhaOfficial) ที่เอื้อเฟื้อคลิบวีดีโอนี้เป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น: