ติดเกม

     ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามก้าวหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี  ซึ่งในขณะนี้ได้มีการแข่งขันกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทีวี  คอมพิวเตอร์  และโทรศัพท์  แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงภายนอกเท่านั้นเอง  แต่สิ่งที่อยู่ข้างในจำพวกนี้ท่านคิดว่ามันคืออะไร  แน่นอนครับหลายๆท่านคงคิดอย่างผมนั่นคือ เกม  ซึ่งสิ่งเหล่าผู้พัฒนาก็ได้มีการแข่งขันกันสูงมาก  แต่สิ่งที่เป็นอันตรายในเกมนั้นคือความรุนแรง  ที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นผู้ปกครองควรช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานเขาเราให้ดีนะครับ
      ในวันนี้จึงได้ยกตัวอย่างละครสั้นๆ ของ สสส. ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเอาไว้เตือนสติของนักเรียน  เยาวชน และผู้ปกครองเพื่อให้ช่วยกันประคับประคองให้เยาวชนเหล่านี้ได้ลอดพ้นช่วงวัยนี้ไปเพื่อก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสร้างเสริมสังคมต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: