กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันอังคาร ที่ 11  สิงหาคม  2558
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านหาดแพง
........................................................................................................
เวลา 08.30 – 08.45 น.  -  คณะครู  นักเรียน  คุณแม่  ผู้ปกครอง  พร้อมกันที่ห้องประชุม  ลงนามถวายพระพร
เวลา  09.00 น.           -  ประธานในพิธีมาถึงในบริเวณงาน    พิธีกรเชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
                                   หลังจากนั้น ประธานมาประจำแท่นเพื่อรับการกล่าวรายงาน

                             -  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กล่าวรายงานต่อประธาน
                             -  ประธานในพิธี  ทำพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
                             -  ประธานถวายพานพุ่มดอกมะลิ  พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร
                             -  ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี
                             -  ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา  ทำความเคารพ
เวลา 10.00 – 12.00 น.  -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
                             -  การแสดงชุด  รำถวายพระพร
                             -  พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ประจำปี
                             -  ชมการแสดงของนักเรียนอนุบาล
                             -  ชมการแสดงของตัวแทนนักเรียน( ร้องเพลงค่าน้ำนม และ เพลงเรียงความเรื่องแม่ )
                             -  มอบรางวัลผลงานในวันแม่(วาดภาพ,กลอน,เรียงความ)
                             -   มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
-  นักเรียนทุกคนร่วมกันกราบคุณแม่
เวลา  12.00 น.           -  ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน
                             -  ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
                             -  เชิญผู้ร่วมงานทุกท่านรับประธานอาหารร่วมกัน  เป็นอันเสร็จพิธี
.................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: