ห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง แบบ BBL

ห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง (Brainy Classroom)
1.จัดให้มี "มุมอ่าน" (reading corner) ในห้องเรียน
       ในห้องเรียนควรมีมุมอ่าน (reading corner) เพื่อจัดวางหนังสือที่น่าสนใจ  ที่นักเรียนอยากจะหยิบมาอ่าน  อีกทั้งคุณครูสามารถจะใช้เพื่ออ่านเพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง  ไม่ควรให้นักเรียนต้องรอถึงจนชั่วโมงห้องสมุดกว่าจะได้อ่านหนังสือที่ชอบ  การมีมุมอ่านอยู่ในห้องเรียนจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
มุมอ่าน - ควรจัดหาชั้นหนังสือแบบโชว์  วางให้ตั้งฉากกันเป็นมุม  เพื่อให้เกิดพื้นที่ปิด (enclosed area) ไม่ควรอยู่ติดกับประตูห้อง  เพราะมีคนเดินผ่านไปมารบกวนสมาธิของนักเรียน
โต๊ะและสื่อ - ช่วยให้พื้นที่สำหรับการอ่านเกิดขึ้นมีขอบเขตบริเวณชัดเจนขึ้น
ครูอ่านหนังสือให้ฟัง - ที่มุมอ่านนี้  คุณครูควรอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังเป็นประจำ  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
เข้ามุมอ่าน - ทั้งครูและนักเรียนใช้มุมอ่าน  เมื่อครูต้องการอ่านหนังสือให้ฟัง  หรือเมื่อนักเรียนต้องการอ่านในช่วงพัก  หรือทำงานในชั่วโมงเสร็จแล้ว
มุมอ่านดีอย่างไร
     - สร้างพื้นที่สำหรับการอ่าน  ไว้ในห้องเรียน
     - ชั้นวางหนังสือมีสีสัน  ดึงดูดใจ  เห็นปกหนังสือได้ชัดเจน
     - สร้างนิสัยรักการอ่าน
To-do List  วิธีจัดมุมอ่าน
     - เลือกมุมหนึ่งของห้องเรียน  จัดเป็นมุมอ่าน
     - ต้องมีหนังสือหลากหลาย  หนังสือแต่ละเรื่องมีจำนวนมากพอ  สำหรับนักเรียนทุกคน
     - ชั้นวางหนังสือ  เป็นแบบโชว์หน้าปก  กระตุ้นการอ่าน
     - หนังสือที่วางบนชั้น  เป็นหนังสือที่สอนในสัปดาห์นั้น  และหนังสือเสริมการอ่าน
     - วางเสื่อไว่ที่มุมอ่าน  เพื่อกำหนดให่มีพื้นที่ปิด (enclosed area) ที่แน่นอน
เข้ามุมอ่าน  เมื่อไหร่บ้าง
     - เวลาคุณครูอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  ให้นักเรียนนั่งฟังในมุมอ่าน
     - เมื่อเด็กทำงานของตัวเองในชั่วโมงเสร็จแล้วให้เข้ามุมอ่าน
     - ช่วงเวลาพัก  ให้เด็กเข้ามุมอ่านได้
2.ใช้กระดานเคลื่อนที่
    ให้ห้องเรียนควรมีกระดานเคลื่อนที่  เพื่อให้ครูสามารถนำเสนอความรู้ที่โดดเด่นและใกล้ชิดกับนักเรียน  รวมถึงใช้ในการติดบัตรภาพ  บัตรคำ  สื่อการสอนต่างๆและผลงานนักเรียน  การใช้แต่กระดานดำหน้าห้องในกิจกรรมการสอน  ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของสมอง  เพราะกระดานดำอยู่ห่างจากสายตานักเรียน
   สีอ่อน    สีกระดานควรเป็นสีอ่อน  ชมพูอ่อน  ฟ้าอ่อน  เขียวอ่อน  หลีกเลี่ยงสีเข้มและสีมืด
   ความสูง 1.70 เมตร    สำหรับเด็กประถม  กระดานสูง 1.70 เมตร  ส่วนกระดานห้องอนุบาลควรสูง  1.50 เมตร
   มีล้อ   เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน  เช่น  หมุนกลับด้าน  หรือเลื่อนกระดานเข้าไปใกล้ตัวนักเรียนได้ง่าย
       ด้านหนึ่งเป็นกระดานเป็นแผ่นสังกะสี  ติดแม่เหล็ก  ส่วนอีกด้านเป็นตะแกรงใช้ไใ้หนีบข้อมูลต่างๆและชาร์ตได้ 
3.จัดให้มีบอร์ดความรู้ในห้องเรียน
     บอร์ดในห้องเรียนมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน  คุณครูต้องใช้บอร์ดในการนำเสนอความรู้ใหม่ๆ  และติดผลงานของนักเรียน
     - บอร์ดตะแกรง   นำตะแกรงมาตอกตะปูติดไว้ที่บอร์ด  แล้วนำบัตรภาพบตรคำ  หรือข้อมูลอื่นๆ มาหนีบไว้ด้วยไม้หนีบ
     - ปรับเปลี่ยนข้อมูล   ข้อมูลบนบอร์ดควรปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสิ่งที่เรียน เช่น  ติดคำศัพท์หรือ Concept  ที่สำคัญในสัปดาห์นั้นๆ อย่าปล่อยให้ข้อมูลใดๆ ติดทิ้งไว้ตลอดทั้งปี
     - ขนาดตัวหนังสือใหญ่   ตัวหนังสือที่ใช้ควรมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว  โดยเฉพาะในชั้น ป.1  เด็กยังอ่านหนังสือไม่คล่อง  ต้องใช้ขนาดตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือควรเป็นสีเข้มบนพื้นขาว  เห็นได้ชัดเจน
     - มีบอร์ดในวิชาที่สำคัญ   คุณครูอาจแบ่งวิชาตามสีบอร์ด  แล้วปรับเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ  ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์
4.จัดแสดงผลงานนักเรียนเป็นประจำ
      การแสดงผลงานนักเรียนในห้องเรียนมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนสอนสอน  คุณครูนิยมแสดงผลงานของนักเรียนบนบอร์ด  แต่นอกเหนือจากการใข้บอร์ดแล้ว  คุณครูยังสามารถแสดงผลงานของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ  ของห้องเรียน  แตไม่ควรติดผลงานไว้จนนรกห้องไปหมด  ผลงานเก่าควรเก็บให้เรียบร้อย
      - ขึงเชือกแขวนผลงานของนักเรียน     การนำผลงานของนักเรียนมาแขวนไว้กลางห้องเรียน  ไม่เก็บเข้าตู้ทันที  ช่วยให้นักเรียนได้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองทำได้สำเร็จ  เกิดแรงจูงใจ  (motivation) ที่จะเรียนรู้ต่อไป
      - ใต้กระดานก็แขวนได้     นักเรียนสามารถนำผลงานมาแขวนไว้ที่ใต้กระดานดำ  โดยใช้เชือกขึงแล้วนำไม้หนีบมาหนีบไว้  ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆ อย่างน้อยทุกสัปดาห์  ไม่แขวนผลงานเก่าทิ้งไว้เป็นเดือน
Let's  Check
ห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง  (Brainy Classroom)
     1. ผนังห้องเรียนสะอาดสะอ้าน  มีสีสัน  กระตุ้นความสนใจ เปิดสมอง
     2. มีมุมอ่านในห้องเรียน  เพื่อจัดกิจกรรมการอ่าน  และกระตุ้นให้รักการอ่าน
     3. โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน  ควรอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  ทาสีใหม่  หรือใช้โฟเมก้าปิดทับที่ชำรุด  หรือที่เก่าเกินไป
     4. จัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม  เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
     5. ภาพและสื่อที่ติดอยู่บนฝาผนัง และบอร์ดต่างๆต้องสอนคล้องกับเนื้อหาที่เรียน  ไม่ติดตายไว้ตลอดปี
     6. มีป้ายนิเทศ  บอร์ดความรู้  และพื้นที่แสดงผลงานนักเรียน
     7. มีโต๊ะเพื่อใช้ในการสาธิตการสอน  ต่างหากจากโต๊ะครู
     8. มีชั้นแยกเก็บอุปกรณ์  เครื่องเขียน  หนังสือ  สมุดแบบฝึกหัดเป็นสัดส่วน
     9. มีที่แขวนหรือตู้เก็บกระเป๋าหนังสือ  ของนักเรียนเป็นสัดส่วน
    10. มีกระดานเคลื่อนที่  เพื่อนำเสนอความรู้ให้โดดเด่น และใกล้ชิดกับนักเรียน
ไม่มีความคิดเห็น: