ศูนย์สื่อและนวัตกรรม แบบ BBL

ศูนย์สื่อและนวัตกรรม BBL  (BBL Resource Center (BRC))
     1.จัดเตรียมศูนย์สื่อ BRC
         1.1.จัดเตรียมสถานที่ทำศูนย์สื่อ BRC   ศูนย์นี้มีประโยชน์คือ  เป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์และสื่อที่พร้อมใช้  คุณครูวางแผนไว้ก่อนว่า  จะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  แล้วจัดซื้อนำมาเก็บไว้  ก็จะแก้ปัญหาที่ว่า ครูไม่มีเวลาไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับสถานที่จัดเก็บ  อาจจะเลือกใช้ห้อง หรือทำเป็นมุมไว้ในห้องเรียน  ตามความเหมาะสม  ทำป้าย BBL Resource Center หรือ BBL Resource Corner ติดไว้ เพื่อให้มีบทบาทและมีความสำคัญต่อไป

         1.2.จัดวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อ  เช่น กระดาษสี  ฟิวเจอร์บอร์ด  แก้วพลาสติก 
จานกระดาษ  ไม้ไอศครีม  ลูกบอล  ตะกร้า  เป็นต้น
         1.3.จัดวางอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อไว้ในตู้     จัดแยกตามหมวดหมู่ให้ใช้ง่าย  เช่น  แยกเป็นชั้นวางแก้ว  จานกระดาษ ลูกบอล  หรือแยกเป็นรายวิชา  เช่น ชั้นวางสื่อคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  แล้วแยกอุปกร์ที่ยังไม้ได้ใช้ไปไว้อีกตู้หนึ่ง เป็นต้น
      2.วางแผน ลงมือผลิตและใช้สื่อ
         2.1.คุณครูเป็นผู้ออกแบบและผลิตสื่อการสอน   อาจกำหนดชั่วโมงที่ว่าง  หรือเวลาหลังเลิกเรียน  มานั่งทำสื่อที่ศูนย์ BRC สื่อที่ออกแบบเสร็จแล้ว  วางไว้บนชั้น  เพื่อให้ครูมาเบิกไปใช้ในห้องเรียน
        2.2.คุณครูเตรียมอุปกรณ์แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ   คุณครูกำหนดสื่อแล้วจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำสื่อแล้วนำมาให้นักเรียนลงมือทำ  อาจเป็นในวิชาเรียน หรือ เวลาว่าง หลังเลิกเรียน

         2.3.จัดเตรียมสื่อการสอน ให้ตรงกับเนื้อหาและประเด็นที่จะสอนเป็นรายบท    เพื่อสะดวกแก่การสอน  และนำไปใช้ในคราวต่อไป
         2.4.ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก  เพื่อประหยัดทรัพยากร  และใช้สื่อการสอนให้คุ้มค่า  ควรวางแผนใช้สื่อให้เหมาะสม  เช่น  ใช้กระดาษข้อความติดลงบนถ้วยพลาสติก  แทนที่จะเขียนลงไปโดยตรง  เมื่อดึงกระดาษออก  ก็จะสามารถนำถ้วยกลับมาใช้ได้อีก
        2.5.แคตตาล็อกสื่อ BRC    เนื่องจากครูต้องสอนเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นจำนวนมาก  การคิดประดิษฐ์สื่อจึงดูเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสเอาการ  เพราะต้องผลิตสื่อเป็นจำนวนมากและหลากหลายเท่าใดจึงจะพอ  ทางออกก็คืออาจเริ่มต้นด้วยการจัดทำแฟ้มภาพสื่อตัวอย่างหลากหลายแบบไว้ในห้อง BRC เพื่อกระตุ้นให้ตัวครูเองตื่นตัว เกิดแรงจูงใจที่จะผลิตสื่อแปลกๆใหม่ๆ ไปทีละเล็กที่ละน้อย  และมีจุดตั้งต้นที่จะไปคิดออกแบบสื่อด้วยตัวเองต่อไป

        ดูรูปสื่อเพิ่มเติมได้ที่
     เพื่อให้คุณครูมีแรงใจที่จะผลิตสื่อและมีจุดตั้งต้นที่จะไปคิดออกแบบสื่อด้วยตัวเอง  นอกเหนือจากสื่อในคู่มือต่างๆสามารถดูรูปสื่อเพิ่มเติมได้ที่
      > Facebook: BBL Brain-based Learning Thailand > รูปภาพ > อัลบั้ม "สื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นสมอง"


ตัวอย่างสื่อไม่มีความคิดเห็น: