ปลาโลมา

   
เมื่อเอ๋ยถึง ปลาโลมา  ทุกคนคงนึกถึงสัตว์ทะเลที่มีความน่ารัก เฉลียวฉลาด  สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอนได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว  และที่สำคัญเป็นสัตว์น้ำที่ไม่ดุร้ายชอบช่วยเหลือคนที่พลัดตกลงไปในน้ำทะเล
        ใช่แล้วครับ กิตติศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นลักษณะนิสัยแลความสามารถพิเศษของเจ้าโลมาซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัตว์น้ำผู้น่ารักตัวนี้กันโดยคร่าวๆนะครับ
        ปลาโลมา  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  มีจำนวนรวมทั้งสิน 43 ชนิด  แยกออกเป็น 3 วงศ์  คือ วงศ์ Delphinidae  ได้แก่ ปลาโลมาที่พบชุกชุมทั่วไป  เรียกว่า  Dolphin  มีจำนวนชนิดมากที่สุดถึง 32 ชนิด  , วงศ์ Phocoenidac  ได้แก่ปลาโลมาขนาดเล็ก  เรียกว่า  Porpoise มีจำนวน 6 ชนิด และสุดท้ายวงศ์ Platanistldae ได้แก่ปลาโลมาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด มีจำนวนทั้งสิน 5 ชนิด
        ในประเทศไทยมีปลาโลมาอย่างน้อยที่สุด 15 ชนิด ที่พบอาศัยอยู่ในน่านน้ำไทยทั้งในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทย  โดยชนิดที่พบชุกชุมคือ ปลาโลมาหัวขวดธรรมดา  ปลาโลมาหัวขวดปากสั้น  และปลาโลมาหัวบาตรครีบหลัง
        ลักษณะของปลาโลมาประเภท Dolphin แตกต่างจากปลาโลมาประเภท Porpoise คือพวก
Dolphin มีปากยืนยาวออกมาดูคล้ายขวด  ครีบหลังรูปสามเหลี่ยม  ฟันแต่ละซี่มีลักษณะกลมและแหลม  ส่วนปลาโลมา
Porpoise ไม่มีปากยื่นยาวออกมา  ครีบหลังเป็นสามเหลี่ยมเตี้ยๆ ฟันแต่ละซี่แบน  ทางด้านข้างดูคล้ายใบเสียมขุดดิน
        สีสันบนลำตัวของปลาโลมาจะแตกต่างไปตามชนิด  โดยทั่วไปจะมีสีลำตัวเรียบเป็นสีเดียวโดยตลอด  มีสีดำทั้งด้านหลังใต้ท้องสีขาว  อุปนิสัยของปลาโลมาชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในบริเวณทะเลลึกไกลจากฝั่ง  อาจจะอยู่รวมกันมากเป็นจำนวนนับพันตัว  ในฝูงปลาโลมาส่วนใหญ่มักมีตัวผู้เพียงตัวเดียวอยู่ร่วมกับตัวเมียและลูกอ่อนหลายตัว  แต่บางครั้งก็พบฝูงปลาโลมาที่มีเฉพาะตัวผู้อายุน้อยทั้งฝูง...


ไม่มีความคิดเห็น: