ทำไมต้องสนาม BBL

      นักเรียนใช้ทั้งร่างกายและสมองในการเรียนรู้  ดังนั้น  ไม่ใช่ว่าจะเอาเด็กคนไหนๆ  มานั่งเรียนแล้วก็เรียนได้ทุกคน  นักวิทยาศาสตร์ด้านสมอง (neuroscientist) ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า  ระบบร่างกายและความพร้อมของสมองมีความสำคัญต่อการรับรู้และทำความเข้าใจ  (perceiving) การจดจำและการบันทึกข้อมูลไว้ในสมอง (memorizing)  รวมถึงการนำไปใช้  ( adapting)ดังนั้น แนวคิด BBL จึงให้ความสำคัญต่อการเตรียมร่างกายและสมองของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
       เราเสนอให้ปรับปรุงสนามของโรงเรียน (playground)  เสียใหม่  สนามแบบเดิมซึ่งประกอบด้วย  สนามฟุตบอล  ชิงช้า  ม้าหมุน  กระดานลื่น  หรือม้าโยก  เหล่านี้ไม่เพียงพออีกต่อไป  เราจึงเสนอให้สร้างพื้นที่การเคลื่อนไหวออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ  20  นาทีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ร่างกายและสมองได้รับผลสูงจากการออกกำลังกายทุกวัน
      นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองเห็นว่า  การออกกำลังกาย  โดยเฉพาะการออกกำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง (aerobic  exercise)  มีประโยชน์อย่างสูงต่อสมองในการเรียนรู้  เพราะ
   1.ช่วยเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ซึ่งจะช่วยให้สมองทำงานตามระบบที่ควรจะเป็น  หรือแก้ไขระบบที่มีจุดอ่อน  เพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพของสมอง
 
     2.ช่วยให้ร่างกายสามารถลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งสมอง
     3.เพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ (นิวโรเจเนซิส - neurogenesis) ในฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ในสมองซึ่งทำงานด้านการบันทึกความจำ
     4.หลังออกกำลังกาย  สมองจะทำงานดีขึ้นโดยรวมความสามารถในการจำดีขึ้น  ซึ่งทำให้ความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เรียนรู้มาก็ดีขึ้นด้วย
     5.ช่วยให้สมองสร้าง BDNF โดยเฉพาะที่ผิวสมองฮิปโปแคมปัส  ไฮโปทาลามัส  ทาลามัส  BDNF ให้ประโยชน์อย่างสูงต่อฮิปโปแคมปัส  ในการรักษาระดับนิวโรโทรฟิน  (neurotrophins) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยในการพัฒนาและการทำงานของเซลล์ประสาท
     6. ช่วยลดระดับคอร์ติโซล (cortisol) ในกระแสเลือดคอร์ติโซลผลิตขึ้นมากเวลาเกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  คอร์ติโซลมีผลต่อสมอง  คือ ทำให้สมรรถนะในการเรียนรู้ลดลง  ระดับคอร์ตโซลที่ลดลงจะช่วยให้กระบวนการเรียนยรู้ของนักเรียน
     7.ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย  กระตุ้นให้รู้สึกมีความสุขมีสารเอ็นเอดร์ฟิน (endorphins) หลั่ง สารเอ็นดอร์ฟินทำให้รู้สึกสบาย  คลายความเจ็บปวด คลายความกังวล
     8.ช่วยเพิ่มระดับโดปามีน (dopamine) ในสมองโดปามีนนั้นทราบกันดีว่า  เป็นสารแห่งความสุข  ทำให้นักเรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้  มีแรงจูงใจ  ควบคุมระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย (motor control) ได้ดี
     9.ช่วยเพิ่มรดับทริปโทรเฟนในสมอง  ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างเซโรโทนิน (serotonin) นักการศึกษาทราบดีว่า เซโรโทนิน  มีความสำคัญต่อการเรียนรู้  การจดจำ  โดยเฉพาะการจำชั่วคราว (short-term memory) ก่อนที่จะนำไปเก็บไว้เป็นความจำถาวร (long-term memory)
     10.เพิ่มสารสื่อประสาทที่สำคัญ  ที่กำลังกล่าวถึงกันมากในปัจจุบันคือ กลูตาเมต (glutamate) ในฐานะที่มันช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการจดจำ  นักวิทยาศาสตร์เสนอว่า  มันมีบทบาทในการสร้างความจำใหม่ๆขึ้นในสมอง (formation of new memory)(แต่มิใช่หมายถึงการรักษาความจำนั้นไว้)
สมองมีสารสื่อประสาท
สารสื่อประสาททำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลและควบคุมการทำงานของสมองสารสื่อประสาทนี้  อาจเพิ่มจำนวนลงจากที่ควรจะเป็นทั้งหมดนี้เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าของสมอง
ไม่มีความคิดเห็น: