สร้างสื่อการสอนแบบBBL

พลิกโฉมโรงเรียนป.1อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี  ซึ่งเป็นโครงการดีมากอีกโครงการเท่าที่มีในการศึกษาไทย  แต่ที่ว่ามุ่งนักเรียนป.1นั้นก็ดีแต่บางโรงเรียนก็เห็นความสำคัญได้นำไปบูรณาการใช้กับทุกชั้นเรียน  นับว่าเป็นก้าวใหม่ของการศึกษาไทยอย่างแน่นอน
      ดั้งนั้นวันนี้จึงได้นำเอาตัวอย่างการทำสื่อการเรียนการสอนมาเสนอเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้แก่ครูผู้มีไฟใฝ่หาแนวคิดใหม่เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลแก่ลูกๆนักเรียนของเราที่รอคอยเปิดสมองให้ก้าวสู่อนาคตที่สดใสจากพวกเรามาฝากกันนะครับไม่มีความคิดเห็น: