กิจกรรมBBL Brian Gym

โครงการพลิกโฉมโรงเรียนป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  โดยจะเน้นให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายในปีการศึกษา 2558 นี้ทั่วประเทศ   แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้ยังสามาถบูรณาการได้ในหลายระดับชั้น
     และอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ กิจกรรม Brian Gym  คือการเตรียมสมองของเด็กก่อนเข้าเรียนในแต่ละวัน  ซึ่งจะมีเพลงและท่าประกอบ  ซึ่งเกิดผลดีเพราะท่าประกอบแต่ละท่าจะเป็นการฝึกประสาทสัมผัมของร่างกายเป็นอย่างดี
        นอกจากจะใช้ได้กับเด็กนักเรียนแล้ว   ยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยได้อีกด้วย  เพื่อจะช่วยกระตุ้นสมองให้มีความตื่นตัวพร้อมรับข้อมูลอยู่เสมอ 

ไม่มีความคิดเห็น: