อบรมพลิกโฉมโรงเรียนป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-17.00 น. จังหวัด ขอนแก่น โดยวิทยากร อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558  เป็นการอรมอรมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนแกนนำโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1ปี  ของภาคอีสานเวทีที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น  เป็นการเติมเต็มหลักสูตรจากครั้งที่ 1 ที่ได้ถ่ายทอดสดผ่านทีวีดาวเทียม
        โดย อาจารย์พรพิไล  เลิศวิชา  และทีมงานที่มาเสริมเพิ่มเติมให้กับคณะครูทั่วประเทศอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ได้นำเอาตัวอย่างรูปแบบการสอนหลายๆแบที่เกิดผลสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายน่าสนใจที่สามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบการสอนต่างๆได้ทุกระดับชั้น
         ท่านใดที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือ www.dlit.ac.th  ได้อีกช่องทาง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนเป็นอย่างมาก

วีดีโอวันที่  20  มิถนายน   2558


วีดีโอวันที่  21  มิถุนายน  2558

ไม่มีความคิดเห็น: