ผ้าและการตัดเย็บ1

     เสื้อผ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะทุกคนจำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกาย  ป้องกันความร้อนหนาว  และสร้างเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี   ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้า  รวมทั้งการตัดเย็บเสื้อผ้า  นอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  และยังได้เสื้อผ้าที่ดูสวยงามแปลกใหม่อีกด้วย


การดูแลเสื้อผ้า
1.หลักการดูแลเสื้อผ้า
1.1.สวมเสื้อผ้าต้องระมัดระวังคราบสกปรก  ถ้าสกปรกต้องรีบทำความสำอะอาดเพราะถ้าเป็นคราบใหม่จะทำความสะอาดได้ง่าย
1.2.หากเสื้อผ้าชำรุดต้องซ่อมแซมก่อนนำไปซัก  เพื่อไม่ให้เส้อผ้าชำรุดมากกว่าเดิม
1.3.เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วถ้าไม่มีคราบสิ่งสกปรกควรแขวนด้วยไม้แขวนผ้าเพื่อไม่ให้เสียรูปทรง
1.4.ก่อนซักผ้าควรแยกผ้าสี ผ้าขาว ถุงเท้าออกจากกันก่อน
1.5.ถุงเท้าเมื่อสวมใส่แล้วควรซักทุกครั้ง ถ้าปล่อยไว้จะทำให้มีกลิ่นเหม็น
1.6.เสื้อผ้าที่เปื้อนเหงื่อไคลควรซักทันที่ถ้าปล่อยไว้จะซักออกยาก
1.7.เสื้อผ้าบางชนิด อาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่นห้ามขยี่ ห้ามบิด ห้ามรีด  ต้องดูคำแนะนำให้ดี
1.8.ควรเตรียมอุปกรณ์ในการซักผ้าให้พร้อมในการใช้งาน
1.9.ผ้าที่ซักแล้วต้องผึ่งแดด ผึ่งลมให้แห้ก่อนเก็ เพื่อป้องกันเชื้อรา
1.10.ควรจัดเสื้อผ้าไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการใช้สอย

2.วิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า
       1.1.การขจัดรอยเปื้อน
       1.2.การซักผ้า
       1.3.การตากผ้า
       1.4.การรีดผ้า 
       1.5.การจัดเก็บเสื้อผ้า
       1.6.การดูแลรักษาเครื่องประกอบการแต่งกาย
ไม่มีความคิดเห็น: