การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว  หมายถึง การที่คู่สมรสคิดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีลูกกี่คน มีเมื่อใด และรวมไปถึงการส่งเสริมให้คู่สมรสไม่มีลูกได้มีลูก
ประโยชน์ของการวางแผนครับครัว
1.ประโยชน์ต่อส่วนตัวหรือประโยชน์ต่อครอบครัว
     1.1.ประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดา  การมีลูกมากจะทำให้สุขภาพของมารดาทรุดโทรม
     1.2.ประโยชน์ต่อสุขภาพของบุตร  ครอบครัวที่มีลูกน้อยจะทำให้สุขภาพของเด็กสมบูรณ์ทั้งร่างการ และจิตใจ
     1.3.ประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  ครอบครัวที่มีลูกสมดุลกับฐานะทางเศรษฐกิจจะสามารถเลี้ยงดูลูกได้ทั่วถึง
     1.4.ประโยชน์ต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  จะช่วยให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานกันมีโอกาศปรับตัวเข้าหากัน

2.ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประเทศชาติ
     2.1.ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษา  ทำให้รัฐบาลสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึง
     2.2.ประโยชน์ด้านบริการสาธารณสุข  อาจช่วยลดปัญหาประชากรเกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรคได้มาก
     2.3.ประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ถ้าหากประเทศชาติมีประชากรพอเหมาะประชาชนก็จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพได้อย่างเป็นหลักเป็นฐาน

วิธีการวางแผนครอบครัว
     เมื่อคู่สมรสตัดสินใจวางแผนครอบครัวควรไปปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลให้แนะนำวิธีที่เหมาะสมเพราะการวางแผนครอบครัวมีหลายวิธีได้แก่
     2.1.วิธีคุมกำเนิดที่ใช้ในการวางแผนครอบครัว
     วิธีคุมกำเนิดที่ใช้ในการวางแผนครอบครัวแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
          1.การคุมกำเนิดแบบถาวร  วิธีนี้เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์แบบถาวร  เหมาะสำหรับครอบครัวที่ไม่ต้องการมีลูกอีกต่อไปแล้ว  โดยวิธีการผ่าตัดทำหมันซึ่งสามารถทำได้ทั้งหญิงและชาย
          2.การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว  มีดังต่อไปนี้  ผู้ชายสวมถุงยางอนามัย  และผู้หญิงมีวิธีการคุมกำเนิดหลายวิธี ได้แก่ การกินยาคุมกำเนิด  การฉีดยาคุมกำเนิด  การใช้ห่วงอนามัย  การใช้ครีมหรือเยลลี่ใส่ช่องคลอดเพื่อคุมกำเนิด  การฝังยาเม็ดคุมกำเนิด  และการนับระยะปลอดภัย
     2.2.ภาวะการมีลูกยาก
     สาเหตุของการมีลูกยากเกิดได้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดังนี้
     สาเหตุที่เกิดจากฝ่ายชายได้แก่ พวกน้ำกามผิดปกติ  หรือปัญหาเกี่ยวกับการร่วมเพศ  ส่วนฝ่ายหญิง ได้แก่ การไม่มีไข่ตก  การที่ไข่ไม่ฝังตัว หรือสาเหตุอื่นๆ
     2.3.การตรวจหาสาเหตุและการรักษา 
     การตรวจหาสาเหตุของการมีลูกยากนั้น  มีบริการทั่วไปทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  เมื่อพบสาเหตุแล้วตรวจรักษาตามสาเหตุนั้น  เช่น การให้กำลังใจ  การบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรง  การแนะนำเวลาที่เหมาะสมในการร่วมเพศ  การให้ฮอร์โมน  การผ่าตัดแก้ไข หรือผสมเทียม


1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

คุมกำเหนิด กรรมไม่เกิดชีวิต คนเรารักลูก ลูกเสียใจ ยามเสียพ่อแม่ คุมกำเหนิดชีวิตนิพพานหลุดพ้น