ทำไมหน้าแดงเมื่ออากาศร้อน

         ผิวหนังภายนอกของคนเราจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของอากาศรอบๆตัว และเมื่ออากาศร้อนเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะค่อยๆขยายตัวและนำเอาโลหิตภายในร่างกายของเราออกมาเพื่อระบายความร้อนออกไปจากตัวเรา   ดังนั้นหน้าตาและตัวเราจึงมักจะแดงขึ้นเมื่ออากาศร้อน  ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากคนที่มีผิวขาวจะเห็นถนัดกว่าคนที่มีผิวคล้ำ   แต่พออากาศเย็นลงเส้นเลือดจะค่อยๆหดตัวลง  และนำเลือดมาสู่ผิวหนังน้อยลง ทั้งนี้เพื่อมิให้ร่างกายของเราสูญเสียความร้อนออกไปซึ่งเป็นไปตามการปรับตัวของสมองของเราที่มีต่อร่างกายเราไม่มีความคิดเห็น: