ใครเป็นผู้คิดลิฟท์คนแรก

    ลิฟท์ที่ใช้โดยสารขึ้นชั้นสูงๆ  ตามตึกสมัยใหม่ในทุกวันนี้  ผู้ที่คิดทำขึ้นเป็นคนแรกคือ  เอลิซา  เกรฟส์โอทิส  เขาคิดสร้างลิฟท์ชนิดใช้ได้ปลอดภัยและนำออกมาแสดงให้ประชาชนที่สถานแสดงนิทรรศการคริวตัสพาเลซ  กรุงนิวยอร์คเมื่อปี ค.ศ.1853  แต่ยังเป็นลิฟท์ที่ใช้โดยสารไม่ได้  ใช้สำหรับขนของ  ต่อมาในปี ค.ศ. 1857 เขาจึงคิดประดิษฐ์ลิฟท์สำหรับใช้โดยสารขึ้นเป็นครั้งแรก  และผลิตออกจำหน่ายโดยตั้งร้านจำหน่ายที่เมืองนิวยอร์ค  ได้รับความนิยมอย่างมาก โอทิส ถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. 1861 ในขณะที่เขาร่ำรวยมหาศาล  แต่หลังจากเขาถึงแก่กรรมไปแล้วบริษัทขายลิพท์ที่เขาก่อตั้งยิ่งร่ำรวยมหาศาลยิ่งขึ้นจากผลงานที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นไม่มีความคิดเห็น: