อาการช็อคเกิดจาก

       การช็อค   เกิดจากปริมาตรของเลือดตามระบบไหลเวียนในร่างกายลดลงต่ำถึงระดับอันตราย  อันเกิดจากการเสียเลือดจากการบาดแผลต่างๆหรือบาดแผลฉกรรจ์เป็นจำนวนมาก  หรือตกเลือดอยู่ภายในร่างกายและการสูญเสียน้ำหรือขาดน้ำแบบฉับพลัน เช่น โรคท้องเดินหรือท้องร่วงอย่างรุ่แรง
      วิธีการรักษา  คือให้เลือดหรือน้ำชดเชยส่วนที่เสียไป เช่น ถ้าขาดเลือดต้องเข้าเลือด  ถ้าท้องร่วงต้องให้ดื่มน้ำเกลือแร่ หรือเข้าน้ำเกลือ เป็นต้น

วีดีโอการปฐมพยาบาลผู้มีอาการช็อค

ไม่มีความคิดเห็น: