ใครคือผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์

      ผู้ประดิษฐ์โทรทัศน์ขึ้นเครื่องแรกคือ จอร์น โลกี แบร์ด เขาเกิดที่ประเทศสก็อตแลนด์ใน ค.ศ. 1888 เขาเริ่มการทดลองการผลิตตั้งแต่อายุได้เพียง 18 ปี โดยใช้เวลาในการคิดค้นถึงยี่สิบปีต่อมาจึงสามารถประดิษฐ์คิดการส่งโทรทัศน์ขึ้นมาได้  และสามารถนำออกแสดงในปี ค.ศ. 1926 ในปี ค.ศ.1929 ที่กรมไปรษณีย์เยอรมันและอังกฤษได้ทดลองส่งโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษในปี ค.ศ.1932 และใช้ระบบนี้มาจนปี ค.ศ.1935
       ซึ่งการส่งโทรทัศน์ระบบ 405 เส้น  เริ่มในปี ค.ศ. 1936 แต่ต่อมาสถานีโทรทัศน์ก็ได้เลิกวิธีการส่งโทรทัศน์ด้วยเครื่องกลของแบร์ด  เพราะสามารถคิดค้นวิธีใหม่เป็นระบบอิเลคทรอนิคส์ซึ่งดีกว่าระบบเดิม  แต่อย่างไรก็ตามแบร์ดก็ยังเป็นคนแรกที่สามารถแสดงการส่งโทรทัศน์ได้คนแรกของโลก  

ไม่มีความคิดเห็น: