ใครสร้างเรือดำน้ำลำแรกของโลก


      เรือดำน้ำลำแรก  เป็นเรือพายหุ้มด้วยหนัง  ใช้คน 12 คน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1620  โดยชาวฮอลันดาชื่อ คอร์นีเลียส  เดรบเบล   เรือดำน้ำลำนี้อยู่ในน้ำได้ 15 ชั่วโมง  ภายในบรรจุออกซิเจนไว้   เดวิดบุชเนล ชาวอเมริกันสร้าเรือดำน้ำขึ้นอีกในปี ค.ศ. 1775  เป็นเรือใช้แรงคนเดียว ใช้ที่อ่าวนิวยอร์คเพื่อโจมตีเรือของอังกฤษในสงครามกู้อิสรภาพ  แต่ไม่สำเร็จ  ปี ค.ศ. 1800  โรเบิร์ต ุลตัน  ได้สร้างเรือดำน้ำชื่อ นอติลุสขึ้นทดลองในฝรั่งเศส ที่อเมริกาก็มีการทดลองเรือดำน้ำชื่อ เดวิด ที่อ่าวชาร์ลสตัน  แต่ไม่สำเร็จหนำซ้ำลูกเรือจมน้ำตายหมดด้วย
      ผู้คิดสร้างเรือดำน้ำยุคใหม่คือ วิศวกรชาวฝรั่งเศส ชื่อ กูเบทื (GOUBET) เมื่อ ค.ศ. 1885 และ กุสตาฟ เซเต (GUSTAVE ZEDE) เมื่อ ค.ศ.1888 คนอื่นๆอีกหลายคน คือ คนทำปืนชาวสวีเดนชื่อ นอร์เดนเฟลท์ ( NORDENFELDT) ชาวอเมริกันชื่อ เจ.พี. ฮอลแลนด์ ( J.P.HOLLAND ) ร่วมมือกันคิดสร้างสรรค์และทดลองจนสำเร็จในอังกฤษไม่มีความคิดเห็น: