คนทำกระดาษเป็นคนแรกของโลก

       ยอมรับกันว่าจีนเป็นชนชาติแรกที่ทำกระดาษขึ้นใช้เมื่อประมาณสองพันปีมาแล้ว  และศิลปะการทำกระดาษจากจีนได้แพร่เข้าไปในญี่ปุ่นเมื่แประมาณคริสตศักราชที่ 610 และชาวอาหรับนำเข้าไปเผยแพร่ในอียิปต์เมื่อคริสตศักราชที่ 900  ชาวมัวร์ นำเข้าไปในประเทศสเปนเมื่อคริสตศักราช 1150 จากนี้การทำกระดาษก็เริ่มแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในยุโรป  ในปี ค.ศ. 1390  ก็ได้มีการสร้างโรงงานผลิตกระดาษขึ้นที่เมืองนูเรมเบิร์ก  ประเทศเยอรมัน  การทำกระดาษของฝรั่งเศสนั้นเรียนรู้ไปจากสเปน  จากฝรั่งเศสก็แพร่หลายเข้าไปในอังกฤษ  เครื่องจักรทำกระดาษที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นชาวฝรั่งเศสชื่อ  นิโคลัสโรเบิร์ตประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1798  ปีต่อมาอังกฤษก็ผลิตเครื่อวจักรทำกระดาษขึ้นได้และดีขึ้นกว่าของนิโคลัส
วีดีโอประกอบเรื่องที่มาของกระดาษ


ไม่มีความคิดเห็น: