คนเราอายุยืนเท่าไหร่

         เท่าที่มีหลักฐาน  เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1943 มีผู้หญิงคนหนึ่งในนิวพั่นแลนด์ ประเทศแคนนาดา สิ้นชีวิตเมื่อกว่า 115 ปี แต่ปรากฎว่านางไม่มีหลักฐานวันเกิด  ชายชราที่สุดที่มีหลักฐาน วันเกิด วันตายพร้อม ชื่อปิเอร์ชูเบิร์ตชาวแคนนาดาเช่นกันอายุ 113 ปี สิ้นชีวิตเมื่อ ค.ศ.1814  แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือ กลุ่มคนในจอร์เจียร์ และชาวหุบเขาแห่งหนึ่ง  ในหุบเขาแอนดีส ในอเมริกาใต้ มีอายุยืนกว่า 100 ปีเป็นจำนวนมาก  กล่าวกันว่าบางคนอายยุกว่า 120 ปีก็มี  นักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่าที่อายุยืนเช่นนี้  คงเป็นเพราะอากาศและอาหารในแถบนั้นดีกว่าที่อื่น  และพวกนี้ไม่ดื่มเครื่องดองของเมา  กินผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์
แสดงความคิดเห็น