ทำไมทะเลจึงเค็ม

    ทำไมทะเลจึงเค็ม  คงจะเป็นคำถามสงสัยอยู่ในใจบ้างสำหรับบางคน  ก็เพราะว่า ในดิน ในหิน ในโลก มีเกลือปะปนอยู่เมื่อถูกคลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่งจึงเท่ากับซัดเอาเกลือที่อยู่ในดินให้ละลายปะปนไปในน้ำ และเมื่อแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล  แม่น้ำก็นำเอาเกลือจากพื้นดิน  จากหินอยู่บนพื้นดินติดไปด้วยเกลือจากทุกแห่งบนผิวดินถูกน้ำละลายไหลไปรวมกันอยู่ที่ทะเลและมหาสมุทร จึงทำให้น้ำทะเลเค็ม  และแม้ว่าฝนจะตกลงมาก็ไม่สามารถทำให้น้ำทะเลจืดได้  ทั้งนี้เพราะทะเลและมหาสมุทรกว้างใหญ่เป็นอย่างยิ่ง
วีดีโอประกอบเรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: