ฝุ่นคืออะไร

    ฝุ่นละออง ประกอบขึ้นด้วยสารหลายๆชนิด  และฝุ่นในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันด้วย  ฝุ่นละอองในตัวเมืองนั้นจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปล่องไฟปล่อยควันซึ่งจะประกอบไปด้วยสารคาร์บอนและสารอื่นๆที่ได้มาจากควันไฟของโรงงานอตสาหกรรมนั้นๆ  ฝุ่น บางทีก็จะมีดินทรายที่ลมหอบเอามาจากถิ่นอื่น  ฝุ่น บางทีก็จะมีสารอินทรีย์ (สารที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต) เช่น เกษรดอกไม้ปนอยู่ด้วย
     ฝุ่นละออง ในอากาศบางแห่งก็จะมาจากนอกโลกก็มี เช่น ละอองจากอุกาบาตนอกโลกตกลงมาในบริเวณชั้นบรรยากาศของโลกแล้วแตกสลายลงเป็นละอองเล็กๆ ตกลงมายังพื้นผิวโลก
     ฝุ่นละออง นั้นเล็กจะมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  จะต้องใช้กล้องขยาย  นักวิทยาศาสตร์จะใช้ชื่อหน่วยพิเศษมาเรียกอณูเล็กๆเหล่านี้ว่า  ไมคอน (Micron) ซึงหนึ่งไมครอนเล็กมากเพียงใดก็ลองนึกภาพดู เพราะว่าหนึ่งนิ้วฟุตจะมีถึง 25,400 ไมครอน  ฝุ่นชิ้นใหญ่ๆ อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000  ไมครอน  แต่ชิ้นเล็กๆ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงเศษหนึ่งส่วนสองร้อยไมครอน  เล็กยิ่งกว่าไมครอนลงไปเสียอีก
     ฝุ่นละออง ชิ้นใหญ่ๆ อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ในเวลาแดดจัดๆ เราอาจเห็นว่ามีฝุ่นละอองกระจายคลุ้งไปทั่ว  ซึ่งฝุ่นพวกนี้จะใหญ่ราว 50 ไมครอนเป็นอย่างน้อย ฝุ่นชิ้นใหญ่ราวเศษหนึ่งส่วนห้าไมครอนถึง 50 ไมครอน  สามารถมองเห็นด้วยกล้องขยายธรรมดา  แต่ถ้าเล็กกว่านั้นก็จะต้องใช้กล้องขยายชนิดพิเศษที่เราเรียกว่า  อุลตร้าไมโครสโคป ( Ultramicroscope)


ไม่มีความคิดเห็น: