ใครเป็นคนประดิษฐ์ส้วมชักโครกส้วมชักโครกเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เพิ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1460  ผู้คิดทำก็คือ ท่านเซอร์ จอห์น แฮริงตัน  ยังเป็นส้วมชักโครกชนิดไม่แตกต่างจากส้วมซึมเท่าใดนัก  ต่อมาในศตวรรษที่ 18 จึงได้มีคนคิดดัดแปลงให้สะดวกสบายในการใช้ยิ่งขึ้น  นั่นคือทำถังกักน้ำไว้ในที่สูง  เมื่อใช้ส้วมเสร็จกึงโซ่ให้วาวที่ถังน้ำเปิด  น้ำก็จะเทลงมาชำระล้างในโถส้วม  ผู้ที่คิดทำส้วมอย่างที่ว่านี้คือนายคัมมิ่งคิดเมื่อ  ค.ศ. 1775  และ  โจเซฟ  บรามาห์  คิดในปี ค.ศ. 1778  ส่วนส้วมชักโครกที่ใช้ในปัจจุบันเพิ่งจะมีเมื่อปี  ค.ศ. 1728  ผู้คิดก็คือนายบิชแมน


แสดงความคิดเห็น