ทำไมดอกไม้จึงมีกลิ่น

   กลิ่นดอกไม้มาจากน้ำมันเฉพาะตัวที่ต้นไม้นั้นๆกลั่นออกมา  น้ำมันในดอกไม้นี้คล้ายๆกัน  ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้พันธุ์เดียวกัน
   น้ำมันในดอกไม้ประกอบด้วยธาตุสองชนิด   คือ คาร์บอน  และไฮโดรเจนกลิ่นดอกไม้กระจายไปในอากาศได้แมลงจึงได้กลิ่นและถูกดึงดูดให้รีบไปแสวงหาน้ำหวานจากเกษรดอกไม้  และช่วยดอกไม้ต้นไม้นั้นแพร่พันธุ์ต่อไป


แสดงความคิดเห็น