ทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้า

ที่เราเรียกว่าท้องฟ้านั้นคืออากาศที่อยู่เหนือโลกในอากาศมีผุ่นละอองมากมาย  และฝุ่นละอองเหล่านี้แหละเป็นตัวทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
     กล่าวคือ แสงแดดที่เราเห็นนั้นแท้จริงไม่ใช่แสงที่มีสีเดียวในแสงแดดประกอบด้วยแถบสีหลายสี  คือ สีม่วง  สีฟ้า  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้มและสีแดง  อันเป็นสีของสีรุ้งกินน้ำนั่นเอง  สีแดง  สีส้ม  สีเหลือง  เมื่อเปล่งออกมาจากดวงอาทิตย์จะส่องลงมายังโลกเราเลย  แต่สีม่วง  สีฟ้า  สีเขียว  สีเหล่านี้จะถูกฝุ่นละอองกั้นเอาไว้  ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของแถบสีนั่นเอง  สีดังกล่าว  เมื่อส่องมาถูกฝุ่นละอองจึงเกิดการสะท้อน  ดังนั้นเมื่อเรามองขึ้นไปในอากาศหรือมองท้องฟ้า  เราจึงเห็นสีเหล่านี้ออกเป็นสีฟ้า
แสดงความคิดเห็น