นกอะไรปีกยาวที่สุด

       อัลบาทรอส เป็นนกแร้งทะเลที่มีชุกชุมทางแถบทะเลใต้เป็นนกที่มีปีกยาวที่สุดในบรรดานกด้วยกัน  เมื่อกางปีกออกทั้งสองข้าง  วัดจากปลายปีกหนึ่งไปยังปลายปีกหนึ่งจะวัดได้ถึง 10 ฟุต นกอัลบาทรอสมีจงอยปากยาวประมาณ 5 นิ้ว มีขนหนาป้องกันความหนาวเย็นของอากาศได้ดียิ่ง  อัลบาทรอสเป็นนกแข็งแรงและไม่รู้จักเหนื่อย  มันอาจบินตามเรือได้เป็นวันๆ โดยไม่หยุดพัก  ทำรังอยู่บนเกาะแห้งแล้งในมหาสมุทรแอนตาร์คติคตัวเมียออกไข่คราวละ 1 ฟองบนพื้นแข็งๆเมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวนกทั้งตัวพ่อและแม่จะช่วยกันเลี้ยงดูจนกว่าลูกจะโตเต็มที่และช่วยเหหลือตัวเองได้แล้วจึงแยกจากกัน

ไม่มีความคิดเห็น: