เมฆมีกี่ชนิด

    เมฆจะก่อตัวที่ความสูงประมาณ  800 เมตร ถึง  11 กิโลเมตร  เหนือระดับน้ำทะเล  หากเกิดในที่ต่ำกว่านี้เรียกว่า หมอก  เมฆมีรูปร่างต่างๆกัน เมฆแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ คือ คิวมิวลัส  สแตรตัส  และเซอร์รัส
  


  คิวมิวลัส หรือ คิวมูลัส  รูปร่างเหมือนดอกกระหล่ำ  เป็นปุยฐานแบนกว้าง  มักจะก่อตัวเหมือนกระแสลมอุ่นอย่างรวดเร็วอยู่เหนือพื้นดินราว 1.6 กิโลเมตร  มักจะลอยเป็นกลุ่มๆละ 4 หรือ 5 ก้อน หากมีมากกว่านี้เป็นสัญญาณว่าฝนจะตก
 
  
  สแตรตัส หรือ สเตรตัส  เป็นเมฆบาง  รูปร่างไม่แน่นอน เหมือนหมอก  มักปรากฎในตอนเช้ามืดหรือสาย  ลอยอยู่เหนือกระแสลมสงบหรือเคลื่อนไหวช้าๆ อยู่สูงจากพื้นเพียงไม่กี่พันฟุต

    


เซอร์รัส  เป็นเมฆที่อยู่สูงกว่าเมฆชนิดอื่น  สีขาวบางเหมือควัน  อยู่ประมาณ 16 กิโลเมตร เมฆที่กล่าวมานี้เฉพาะ 3 ชนิดใหญ่ๆ เท่านั้น ยังมีแบ่งย่อยไปอีกหลายชนิด
แสดงความคิดเห็น