ธัญพืชคืออะไร

ธัญพืช   ใช้เรียกพืชที่ให้เมล็ดสำหรับใช้เป็นอาหารอันมี  ข้าวเจ้า  ข้าวสาลี  ข้าวโพด  ข้าวไรน์  ข้าวฟ่าง  ข้าวโอ๊ต  เป็นต้น  ธัญพืชเป็นพืชจำพวกหญ้าแต่มนุษย์ได้อาศัยประโยชน์จากมันมาก  เป็นอาหารยังชีวิตกันมาแต่โบราณ  พวกอินเดียแดงกินข้าวโพดมาตั้งแต่ก่อนคนผิวขาวไปตั้งรกรากในอเมริกา  ข้าวโพดมีหลายชนิด  บางชนิดเมล้ดใหญ่เนื้อหยาบ  ใช้เลี้ยงสัตว์  ข้าวสาลี  ข้าวโอ๊ดเป็นธัญพืชเก่เแก่ที่คนใช้กินมาแต่โบราณ  ข้าวโอ๊ตปลูกในถิ่นหนาวได้ดีกว่าธัญพืชชนิดอื่นๆ
     ข้าวบาร์เล่ย์   ก็เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่โบราณใช้ทำขนมปัง  ปัจจุบันก็ยังใช้เป็นอาหารอยู่  แต่ความนิยมลดลงหันมาใช้ข้าวสาลีทำขนมปังแทน  ข้าวบาร์เล่ย์นำมาใช้ในการทำเบียร์  ทำข้าวมอลท์  และผสมอาหารสัตว์มากกว่าข้าวไรน์ปลูกในถิ่นที่ดินไม่ดีปลูกข้าวสาลีไม่ได้  ใช้เป็นอาหารได้ทำขนมปังก็ได้เหมือนกัน  แต่ไม่ดีเท่าข้าวสาลี  ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักของคนตะวันออก  เช่น จีน  ญี่ปุ่น  ไทย  อินโดนีเซีย  มีปลูกในอียิปต์  บราซิล  อัฟริกาบางส่วนและในอเมริกาบางส่วน  และในอเมริกาด้วย  ส่วนข้าวฟ่างนิยมใช้เลี้ยงสัตว์ไม่มีความคิดเห็น: