ทำไมหิ่งห้อยจึงมีแสง

หิ่งห้อยหรือทิ้งถ่วง  เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ให้แสงเหลืองนวลในยามค่ำคืน  ความจริงในเวลากลางวันหิ่งห้อยก็ให้แสงสว่างนวลแต่ทว่าแสงมีน้อยจึงถูกแสงแดดในเวลากลางวันข่มไว้หมด  แสงที่ออกมาจากตัวหิ่งห้อยจะออกมาจากปลายปีก  เป็นแสงที่เกิดจากสารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่าลูซิเฟอริน  สารเคมีนี้มีอยู่ที่ปีกของแมลงบางชนิด  พืชบางอย่างเช่นเห็ด  เมื่อรวมกับออกซิเจนในอากาศก็จะให้แสงสว่างนวลใสออกมา
แสดงความคิดเห็น