ทำไมน้ำจึงดับไฟได้

เมื่อเราก่อไฟเปลวไฟจะลุกโชติช่วงในอากาศแต่ถ้าไม่มีอากาศเปลวไฟนั้นก็จะดับ  ในอากาศมีสารบางสิ่งเรียกว่าออกซิเจนปนอยู่ด้วย  สารตัวนี้แหละที่ช่วยให้ไฟติดขณะที่ไฟลุกไหม้อยู่เรารินน้ำลงไปที่กองไฟนั้น  น้ำจะไปไล่ออกซิเจนในอากาศให้หนีออกไป  เมื่อขาดออกซิเจนแล้วไฟจึงดับลงไป


แสดงความคิดเห็น