โลกกำเนิดอย่างไร

    โลกเราก็เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเคยเป็นกลุ่มก๊าชและสารหลอมเหลวที่ร้อนจัด  จากนั้นจึงค่อยๆเย็นลงจนแข็งตัว  และเมื่อดาวเคราะห์นี้เย็นยิ่งขึ้น  ไอน้ำที่อยู่ในบรรยากาศก็กลั่นตัวเป็นน้ำและสะสมกันที่ละน้อยๆจนกลายเป็นทะเล  และสสารซึ่งครั้งหนึ่งเคยเหลวก็กลายเป็นแผ่นดิน
    โลกและดาวเคราะห์อื่นๆ ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ของเราถือกำเนิดมาจากชิ้นส่วนที่ระเบิดออกมาจากดวงอาทิตย์ ชีวิตเริ่มต้นจากทะเลเมื่อราวสี่ร้อยล้านปีที่มาแล้ว  และอีกสามร้อยล้านปีก่อนโน้นเป็นยุคของสัตว์เลื้อยคลาน  ซึ่งครองโลกอยู่นานสองร้อยหกสิบล้านปี
     สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  เริ่มมีเมื่อสองร้อยล้านปีที่แล้วแต่มนุษย์ซึ่งมีลักษณะเหมือนลิงไม่มีหางรุ่นแรกกำเนิดขึ้นในโลกเมื่อสองร้อยล้านปีมาแล้ว
     มนุษย์  ซึ่งมีลักษณะคล้ายมนุษย์ในปัจจุบันเริ่มมีเมื่อประมาณห้าหมื่นปีมานี้  และเริ่มพัฒนามาจนเป็นเราท่านอย่างที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีความคิดเห็น: