ทำไมเวลาเราอาบน้ำเราจึงต้องฟอกสบู่

     เพื่อขจัดควานสกปรกนั่นเอง  เพราะคราบสกปรกที่จับอยู่ตามมือ  ตามขา  หรือ ตามหน้าของเราเป้นน้ำมันซึมออกมาจากผิวหนัง  น้ำมันนี้เมื่อถูกฝุ่นละอองในอากาศจะจับเอาฝุ่นละอองนั้นไว้  ทำให้ผิวหนังของเราสกปรก  เมื่ออาบน้ำโดนไม่ฟอกสบู่  น้ำจะไม่ล้างน้ำมันออกไปได้  สิ่งสกปรกก็ยังคงเกาะติดผิวหนังเราอยู่  แต่เมื่อเราใช้สบู่ฟอกตัว  ฟองสบู่จะไปรวมกับน้ำมันทำให้น้ำมันหลุดออกจากผิวหนังและเมื่อเราราดน้ำเอาฟองสบู่ออก  น้ำมันและสิ่งสกปรกก็หลุดไปจากร่างกายเราได้แสดงความคิดเห็น