เกลือในทะเลมาจากไหน

     น้ำทะเลเค็มเพราะมีเกลือละลายอยู่ในน้ำทะเล  เกลือในน้ำทะเลมาจากเกลือแร่ต่างๆ แม่น้ำลำธารที่ไหลจากต้นน้ำ  จะไหลลงสู่ทะเล  ก่อนไหลลงสู่ทะเลได้ไหลผ่านพื้นดินขณะที่ไหลผ่านพื้นดินน้ำก็ชะเอาเกลือแร่ในดินไปด้วย  สินแร่ในดินที่ละลายน้ำได้ดีที่สุดคือเกลือแกง  นอกจากนี้ยังมีสารประกอบของแมกนีเซียม  แคลเซียม  และโปแตสเซียมติดไปกับน้ำอีกด้วย  เมื่อแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลจึงเท่ากับนำเอาเกลือแร่ดังกล่าวไปด้วย  น้ำทะเลได้รับความร้อนระเหยกลายเป็นไอ  แต่เกลือแร่ไม่ระเหยไปด้วย  นี่จึงทำให้น้ำทะเลเค็มและเค็มอยู่เสมอ

นาเกลือ


แสดงความคิดเห็น