เรารู้อายุของต้นไม้ได้อย่างไร

ทุกปีต้นไม้โตขึ้น มีชั้นใหม่เพิ่มขึ้นในลำต้นต้นฤดูในปีหนึ่งๆ มันจะเติบโตอย่างรวดเร็ว  เกิดเซลล์ใหม่พอปลายฤดูก็จะค่อยลดความเร็วในการเจริญเติบโตลง  ทิ้งรอยสีคล้ำๆไว้เพื่อแสดงถึงกาลเวลาที่ผ่านไป 


    จากภาพที่เห็น  แสดงให้เห็นถึงอายุของมันอย่างชัดเจน  มันมีอายุ 53 ปี สังเกตได้จากชั้นในเนื้อไม้ในสุดสีคล้ำกว่า  แสดงว่า 14 ปีแรก  มันเติบโตตามปกติแต่แล้วก็ต้องเผชิญกับฝนแล้งเสีย 4 ปี  สังเกตได้จากชั้นในเนื้อไม้ที่แคบกว่าปกติ  หลังจากนั้นมีไฟป่าทำให้มันไหม้ไปส่วนหนึ่งกว่าจะรักษาหายก็กินเวลา 7 ปี สังเกตได้จากรอยแผลเป็นทางซ้าย
     หลังจากนั้นมันถูกไม้ข้างเคียงบังแสงแดด   ทำให้เป็นวงปีของมันแคบลงไปอีก  จนกระทั่งปีที่  46 เกิดฝนแล้งขาดน้ำอีกระยะหนึ่ง และยังถูกแมลงเจาะ หรืออาจจะเพราะมีผลมากไปเป็นเวลานาน ทำให้ต้นโทรม
     นักวิทยาศาสตร์ศึกษาชีวิตของต้นไม้เพื่อพัฒนาการปลูกสวนป่าเพื่อจะได้เข้าใจถึงสภาพภูมิอากาศและอิทธิพลของมันต่อต้นไม้  และเพื่อความรู้ทางพฤกษศาสตร์โดยตรง

แสดงความคิดเห็น