รู้จักแบคทีเรียไหม

     แบคทีเรีย หรือ บักเตรี เป็นพืชเซลล์เดียวที่เล็กอย่างยิ่ง ไม่มีคลอโรฟิลด์เหมือนอย่างพืชใบเขียว  แบคทีเรียมี 3 ชนิดใหญ่ๆคือ ชนิดที่มีรูปร่างเป็นท่อนๆ ชนิดที่มีรูปร่างเป็นก้อนกลมๆ และอีกชนิดหนึ่งรูปร่างเป็นเกลียวมีขนาดเล้กมาก  ประมาณหนึ่งในสองร้อยห้าสิบนิ้ว  บางชนิดเล็กยิ่งกว่านี้อีก คือมีขนาดเพียงหนึ่งส่วนในสองแสนห้าหมื่นส่วนของนิ้ว  บางชนิดใช้กล้องจุลทัศน์กำลังขยายสูงๆก็ยังขยายมองไม่เห็น  พวกนี้เรียกว่าไวรัส
แบคทีเรียที่ใหญ่กว่าไวรัสมีอยู่ทั่วไป  บางชนิดอยู่ในนำ้ หรืออยู่ในโคลน  แต่บางชนิดอยู่ใต้ดิน  มีแบคทีเรียบางชนิดเกาะอยู่กับฝุ่นละอองล่องในอากาศ  และก็มีแบคทีเรียไม่น้อยอาศัยอยู่กับสัตว์ หรือพืช  ซึ่งทำให้สัตว์หรือพืชนั้นๆเกิดโรคภัยไข้เจ็บ  แต่ก็มีแบคทีเรียอยู่ไม่น้อยเช่นกันที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น: