ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  มีดาวเคราะห์ต่างๆเป็นบริวารเท่าที่มีอยู่ 9 ดวง  โลกของเราเป็นดวงหนึ่งในจำนวนนั้น  ดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์อาจจะมีมากกว่า 9 ดวงก็ได้ แต่ยังค้นไม่พบ
ดาวพุธ  ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ  36  ล้านไมล์ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 3,032  ไมล์  ระยะเวลาหนึ่งวันเท่ากับเวลาบนโลกมนุษย์ 176  วัน ( หมุนรอบตัวเอง ) หนึ่งีกินเวลา 88 วัน ของโลกมนุษย์ ( หมุนรอบดวงอาทิตย์ ) น้ำหนักของคนสมมติว่า 100 ปอนด์ จะชั่งได้เหลือ 38 ปอนด์ การเดินทางจากโลกโดยยานมารีนเนอร์ 10 กินเวลา 146 วัน
   ดาวศุกร์  ห่างจากดวงอาทิตยืประมาณ 67 ล้านไมล์ ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 7,519 ไมล์ ระยะเวลาหนึ่งวัน ( หมุนรอบตัวเอง ) เท่ากับเวลาบนโลกมนุษย์ 117 วัน  หนึ่งปีกินเวลา 225 วัน  ของโลกมนุษย์ ( หมุนรอบดวงอาทิตย์ ) น้ำหนักของคนสมมติว่า 100 ปอนด์ จะชั่งได้เหลือ 91 ปอนด์  การเดินทางจากโลกโดยยานมารีนเนอร์ 10 กินเวลา 94 วัน


ไม่มีความคิดเห็น: