ใครเป็นคนคิดเลนส์

   เลนส์  คือชิ้นส่วนของสารโปร่งใส  มีรูปทรงกลมและมีด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านเป็นส่วนโค้ง  แสงเมื่อผ่านเลนส์จะทำให้เกิดการขยาย หรือย่อ  วัตถุที่แสงนั้นผ่านก่อนมาเข้าเลนส์  เลนส์ทำได้จากสารหลายชนิดที่โปร่งใส  เช่นทำจากหินเขี้ยวหนุมาน  ทำกระจก หรือแม้แต่น้ำก็ใช้ทำเลนสืได้  เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประดิษฐ์เลนส์จากพลาสติกใสและก็ใช้การได้ดี  เรื่องราวของเลนส์รู้กันมาตั้งแต่ยุคต้นๆแล้วแต่ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนที่ประดิษฐ์เลนส์
ไม่มีความคิดเห็น: