สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่ในน้ำ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำทะเล (ในน้ำจืดไม่มี) มีอยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกพวกสัตว์กินเนื้อ คือ สิงโตทะเล วอลรัส  ช้างน้ำ  แมวน้ำ  กลุ่มที่สองมีพวกนานาตี  ดูกอง  หรือที่ไทยเราเรียกว่าปลาพะยุน  และโบราณเห็นเป็นนางเงือกนั่งเอง  กลุ่มที่สามได่แก่  ปลาวาฬ และโลมา
พวกแรกมิได้อยู่ในน้ำตลอดเวลา  แต่มันอยู่บนบกด้วย  กลุ่มที่สองและสามอยู่ในน้ำตลอดเวลา  ไม่ได้เป็นญาติกับปล่วาฬ และโลมา  แม้จะมีอะไรคล้ายๆกัน  ทั้งรูปร่างและความเป็นอยู่ตัวไม่โตมากนัก  ออกจะโชคไม่ค่อยดีเพราะเนื้อกินอร่อยจึงถูกจับกินเสียมากมาย  มันชอบอุ้มลูกกินนมในท่าคล้ายนั่ง  จึงมองดูเหมือนเงือกในนิทาน
     กลุ่มที่สาม คือ ปลาวาฬ สัตว์ใหญ่ที่สุดในโลก กับ ปลาโลมา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดที่สุดรองจากมนุษย์ฉลาดยิ่งกว่าซิมแปนซี   และช้างที่ว่าฉลาดๆกัน  คนจึงจับมันมาแสดงหนัง และละครสัตว์เสียมาก หัดง่าย ไอคิวเท่ากับเด็กเจ็ดขวบ  นัยว่ามันพูดไ้เสียด้วยแต่เสียงของมันแหลมสูงเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน

โลมา


สิงโตทะเล

แมวน้ำ

วอลรัส

ช้างน้ำ

ปลาพะยูน

ปลาวาฬ
แสดงความคิดเห็น