อากาศประกอบด้วยอะไร

อากาศ  คือส่วนผสมของก๊าชหลานชนิด  ซึ่งปราศจากสีและโปร่งแสง  สี่ส่วนในห้าส่วนของอากาศประกอบด้วยไนโตรเจน  ซึ่งเป็นก๊าชชนิดหนึ่ง  มีคุณค่าต่อพืชและมนุษย์  ส่วนที่ห้าคืออ๊อกซิเจน  ซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าเพราะเราต้องใช้อ๊อกซิเจนในการหายใจ  นอกจากนั้นอากาศยังมีก๊าชชนิดอื่นไ อยู่บ้างแต่น้อย  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่เหมาะสมกับการหายใจของมนุษย์เลย  ต้นไม้ก็ไม่ชอบนอกจากนั้นยังมีก๊าชเฉื่อยอีกหลายชนิด  เช่น อาร์กอน  นิออน  ฮีเลียม  คริปตอน  และเซนอน  ในอากาศยังมีน้ำซึ่งกลายเป็นไอปนอยู่ด้วย
     อากาศที่ดี  ต้องมีออกซิเจนตามจำนวนที่ควรจะมีหากมีออกซิเจนน้อย  คาร์บอนไดออกไซด์มาก  อากาศแถบนั้นเริ่มเป็นพิษ  เช่น อากาศในท้องถนนหลวง  ซึ่งมีควันจากท่อไอเสียรถยนต์มาก  ควันจากท่อไอเสียนั้น  มีคาร์บอนมอนอกไซด์มากซึ่งเป็นพิษต่อปอด  ทำให้เวียนศีรษะ  หากสูดดมเข้าไปมากๆอาจถึงตายได้


แสดงความคิดเห็น